×
Meniu

Cum vor fi acordate compensațiile pentru energie în sezonul rece 2023-2024

https://compensatii.gov.md/ro/auth/login

 1. Compensațiile pentru energie sunt acordate în perioada rece a anului (noiembrie-martie) din Fondul de reducere a vulnerabilității energetice. Anul acesta, vor fi acordate două tipuri de compensații în funcție de tipul de energie utilizat pentru încălzire și gradul de vulnerabilitate energetică al consumatorilor casnici:

  • compensație în factură la gaze naturale, energie termică și electrică și
  • compensație sub formă de plată monetară pentru gospodăriile care utilizează de lemne, cărbuni sau alt combustibil solid.

Plata monetară va constitui 800 de lei și va înlocui ajutorul pentru perioada rece a anului (APRA), care a fost integrat în Programul de compensații la energie.

2. În acest an vor exista 7 categorii de vulnerabilitate energetică. Anul trecut au existat 5 categorii de vulnerabilitate energetică: foarte ridicată, ridicată, medie, scăzută și fără vulnerabilitate. Pentru ca cele mai vulnerabile persoane să poată beneficia la maxim de compensațiile oferite de Guvern, în sezonul rece 2023-2024 au fost introduse două categorii noi de vulnerabilitate energetică: primară și extremă.

3. Compensațiile vor fi achitate în luna următoare înregistrării în sistem. Pentru gospodăriile care se încălzesc pe gaze naturale, energie termică sau energie electrică, compensațiile vor fi parte integrantă a facturilor. Pentru consumatorii casnici eligibili pentru plata monetară, această compensație va fi achitată de către Casa Națională de Asigurări Sociale, prin intermediul serviciului guvernamental de plăți electronice MPay, pe contul bancar al beneficiarului sau la oficiile poștale.

4. Categoria de vulnerabilitate energetică a unei gospodării este determinată de raportul dintre costul energiei în perioada rece a anului (R) și venitul disponibil pentru achitarea energiei. Cu cât valoarea procentuală a R e mai mare, cu atât gospodăria e mai vulnerabilă.

Costul energiei în perioada rece a anului este estimat înmulțind volumul mediu lunar de energie utilizat de gospodarie în perioada rece a anului precedent cu tarifele necompensate de energie din acest an.

Venitul disponibil pentru achitarea energiei se obține prin scăderea din venitul total lunar al gospodăriei a sumei echivalentă cu nivelului minimului de cheltuieli estimat de Biroul Național de Statistică, redusă cu cheltuielile pentru energie ale gospodăriei. Acest nivel minim de cheltuieli este aplicat diferențiat în formula de calcul pentru a distinge gospodăriile cu cele mai mari cheltuieli lunare:

  • Nivel minim de cheltuieli per persoană, mediu rural = 3963,8 lei
  • Nivel minim de cheltuieli per persoană, mediu urban = 4663.49 lei
  • Nivel minim de cheltuieli per persoană, persoană cu dizabilitate severă, mediu rural: 5945,7 lei
  • Nivel minim de cheltuieli per persoană, persoană cu dizabilitate severă, mediu urban: 6995,2 lei.

Astfel, cheltuielile imputate gospodăriei în care locuiesc persoane cu dizabilitate severă sau care se află mediul urban sunt mai mari, iar aceste gospodării vor beneficia de o compensație mai mare.

5. Persoanele care nu s-au înregistrat pe platforma compensatii.gov.md până pe 25 noiembrie 2023 se vor putea înregistra și în continuare, dar nu vor primi compensații pentru luna noiembrie. Dacă cererea a fost depusă după data de 25 a lunii, compensațiile vor fi acordate începând cu luna următoare. 

6. Pe parcursul sezonului rece, beneficiarii vor avea posibilitatea de a modifica cererea în două cazuri:

  • pentru a include persoanele nou născute și
  • pentru a radia persoanele decedate din cererea depusă în sistem

În cazul în care sesizați erori în cererea depusă, vă rugăm să contactați echipa de suport la suport@compensatii.gov.md.

7. Pentru orice întrebări, începând cu 1 noiembrie, ne puteți suna la Linia verde 0 8000 5000 sau ne puteți scrie la adresa de e-mail suport@compensatii.gov.md.