×
Meniu

Comisii de specialitate

Comisia  economico-financiară:

Numele, prenumele
1 Bloșcița Grigore
2 Rotari Valentin
3 Cibotari Victor
4 Sîrbu Valeriu
5 Anghel Petru
6 Chirtoca Dumitru
7 Cernega Vera

Comisia drept, învăţămînt, cultură, turism,  tineret, sport, sănătate publică :

Numele, prenumele
1 Gangal Alexandru
2 Ciburciu Sergiu
3 Godonoga Liuba
4 Doni Mihail
5 Nacu Adrian
6 Burunsus Margareta
7 Sapaniuc Svetlana

Comisia protecția mediului, agricultură, industrie, construcții, amenajarea teritoriului:   

Numele, prenumele
1 Silence Andrei
2 Albu Serghei
3 Nițulenco Eudochia
4 Ciorbă Ion
5 Crețu Irina
6 Cuzuioc Ghenadie
7 Bunescu Mihail
8 Duca Ion
9 Vișnevschi Alexandr