×
Meniu

Consiliul local

Consiliul orăşenesc este un organ administrativ care are drept de iniţiativă şi decide, in condiţiile legii, in toate problemele de interes local, cu excepţia celor care tin de competenţa altor autorităţi publice. Printre cele mai importante atribuţii ale Consiliului se numără:

• Aprobă studii, prognoze orientative şi programe de dezvoltare social-economică de organizare şi amenajare a teritoriului
• Stabileşte impozitele şi taxele locale, in condiţiile legii
• Infiinţează instituţii publice şi agenţi economici de interes local
• Asigură condiţiiie necesare pentru buna funcţionare a instituţiilor de fnvăţămfnt, cultură. ocrotirea sănătăţii, care se află sub autoritatea sa
• Asigură ordinea publică, respectarea drepturilor şi libertăţilor omului, executarea legislaţiei
• Infiinţează, in condiţiiie legii, şi asigură funcţionarea unor instituţii de binefacere de interes local. Consiliul orăşenesc are grijă de corectitudinea tuturor acţiunilor şi deciziilor emise de către Primăne.