Serviciile nu au fost achitate. Pentru activarea paginii web,
Vă rugăm să luați legătura cu administratorul.

×
Meniu

Proceduri

Lucrări capitale de betonare a străzilor 31 August 1989 și Fîntînilor, satul Ciorna, r-ul Rezina (modificata)

 • Anunț de participare prin sistem SIA RSAP  ”Lucrări capitale de betonare a străzilor 31 August 1989 și Fîntînilor, satul Ciorna, r-ul Rezina”;
 • DUAE  pentru  ”Lucrări capitale de betonare a străzilor 31 August 1989 și Fîntînilor, satul Ciorna, r-ul Rezina”;
 • Documentatia standart  pentru  ” Lucrări capitale de betonare a străzilor 31 August 1989 și Fîntînilor, satul Ciorna, r-ul Rezina”;
 • Caiet de sarcini (modificat) ” Lucrări capitale de betonare a străzilor 31 August 1989 și Fîntînilor, satul Ciorna, r-ul Rezina”.

Lucrări capitale de betonare a străzilor 31 August 1989 și Fîntînilor, satul Ciorna, r-ul Rezina

Lucrări de renovare a scărilor de la podul de peste râul Nistru pe segmentul Rîbnița – Rezina și construcția unei stații auto în orașul Rezina

 • Anunt de participare  prin sistem SIA RSAP  ”Lucrari de renoverea scărilor de la podul de peste râul Nistru pe segmentul Rîbnița – Rezina și construcția unei stații auto în orașul  Rezina”;
 • DUAE  pentru  ” Lucrari de renoverea scărilor de la podul de peste râul Nistru pe segmentul Rîbnița – Rezina și construcția unei stații auto în orașul  Rezina”;
 • Documentatia standart pentru  ”Lucrari de renoverea scărilor de la podul de peste râul Nistru pe segmentul Rîbnița – Rezina și construcția unei stații auto în orașul  Rezina”;
 • Caiet de sarcini  ”Lucrari de renoverea scărilor de la podul de peste râul Nistru pe segmentul Rîbnița – Rezina și construcția unei stații auto în orașul  Rezina”.

Lucrări capitale de betonare a străzilor 31 August 1989 și Fîntînilor, satul Ciorna, r-ul Rezina

 • Anunț de participare prin sistem SIA RSAP  ” Lucrări capitale de betonare a străzilor 31 August 1989 și Fîntînilor, satul Ciorna, r-ul Rezina”;
 • DUAE pentru  ” Lucrări capitale de betonare a străzilor 31 August 1989 și Fîntînilor, satul Ciorna, r-ul Rezina”;
 • Documentația Standart pentru  ” Lucrări capitale de betonare a străzilor 31 August 1989 și Fîntînilor, satul Ciorna, r-ul Rezina”;
 • Caiet de sarcini ” Lucrări capitale de betonare a străzilor 31 August 1989 și Fîntînilor, satul Ciorna, r-ul Rezina”;

Vă informăm că se organizează procedura achziții cu valoare mică privind achiziționarea : Procurarea produselor alimentare sezoniere pentru instituțiile preșcolare.

Procurarea materialelor de constracție și  articole conexe pentru instituțiile subordonate primariei or. Rezina anul 2021

Lucrări de reparație a îmbrăcămintei rutiere din străzile or. Rezina.

Procurarea materialelor de constracție și  articole conexe pentru instituțiile subordonate primariei or. Rezina anul 2021

 • Anunț de participare prin sistem SIA RSAP  ”Procurarea materialelor de constracție și  articole conexe pentru instituțiile subordonate primariei or. Rezina anul 2021”;
 • DUAE  pentru  ”Procurarea materialelor de constracție și  articole conexe pentru instituțiile subordonate primariei or. Rezina anul 2021”;
 • Documentația Standart pentru  ”Procurarea materialelor de constracție și  articole conexe pentru instituțiile subordonate primariei or. Rezina anul 2021”.

Lucrări de reparație a îmbrăcămintei rutiere din străzile or. Rezina

 • Anunț de participare prin sistem SIA RSAP  ”Lucrări de reparație a îmbrăcămintei rutiere din străzile or. Rezina”;
 • DUAE pentru  ” Lucrări de reparație a îmbrăcămintei rutiere din străzile or. Rezina”;
 • Documentația Standart pentru  ”Lucrări de reparație a îmbrăcămintei rutiere din străzile or. Rezina”;
 • Caiet de sarcini pentru Lot I  ” Lucrări de reparația capitală a îmbrăcămintei rutiere din străzile or. Rezina”;
 • Caiet de sarcini pentru Lot II  ” Lucrări de reparația curentă a îmbrăcămintei rutiere din străzile or. Rezina”;
 • Caiet de sarcini pentru Lot III  ” Lucrări de reparația curentă parțială a  str. Centurii, or. Rezina”.

Procurarea  materialelor de uz gospodăresc și veselei de bucătărie pentru instituțiile subordonate primariei or. Rezina  anul 2021

Procurarea  materialelor de uz gospodăresc și veselei de bucătărie pentru instituțiile subordonate primariei or. Rezina  anul 2021_

 • Anunț de participare prin sistem SIA RSAP  ” Procurarea  materialelor de uz gospodăresc și veselei de bucătărie pentru instituțiile subordonate primariei or. Rezina  anul 2021”;
 • DUAE COP  pentru ” Procurarea  materialelor de uz gospodăresc și veselei de bucătărie pentru instituțiile subordonate primariei or. Rezina  anul 2021”;
 • Documentatia Standart  pentru ” Procurarea  materialelor de uz gospodăresc și veselei de bucătărie pentru instituțiile subordonate primariei or. Rezina  anul 2021”;
 • Caiet de sarcini  pentru ” Procurarea  materialelor de uz gospodăresc și veselei de bucătărie pentru instituțiile subordonate primariei or. Rezina  anul 2021”.

Procurarea produselor alimentare   pentru instituțiile preșcolare pe perioada  trimestrului  II-III anului  2021,  primaria  or. Rezina

Procurarea  produselor  alimentare  pentru instituțiile preșcolare pe perioada trimestru II-III anului 2021 primaria  or. Rezina

Servicii de curățenie și igienizare în mediu urban,  rural  și servicii conexe  în primaria orașului Rezina pentru anul 2021 (repetat)

Achiziționare a serviciilor de furnizare consumului a energiei electrice pentru primaria orașului Rezina anul 2021

Servicii de curățenie și igienizare în mediu urban,  rural  și servicii conexe  în primaria orașului Rezina pentru anul 2021

Procurarea produselor alimentare   pentru trimestru I anului  2021 primaria  or. Rezina

Achiziționarea serviciilor de furnizare consumului a energiei electrice pentru primaria orașului Rezina anul 2021_

 • Anunt de participare prin  sistem SIA RSAP  ” Achiziționarea serviciilor de furnizare consumului a energiei electrice pentru primaria orașului Rezina anul 2021”;
 • DUAE pentru  ” Achiziționarea serviciilor de furnizare consumului a energiei electrice pentru primaria orașului Rezina anul 2021”;
 • Documentatia standart pentru ” Achiziționarea serviciilor de furnizare consumului a energiei electrice pentru primaria orașului Rezina anul 2021”;
 • Caiet de sarcini pentru  Achiziționarea serviciilor de furnizare consumului a energiei electrice pentru primaria orașului Rezina anul 2021”.

Servicii de curățenie și igienizare în mediu urban,  rural  și servicii conexe  în primaria orașului Rezina pentru anul 2021    (procedura repetată)

 • Anunț de participare prin sistem SIA RSAP  ”Servicii de curățenie și igienizare în mediu urban, rural și servicii conexe în primaria orașului Rezina pentru anul 2021”;
 • DUAE pentru  Servicii de curățenie și igienizare în mediu urban, rural și servicii conexe în primaria orașului Rezina pentru anul 2021”;
 • Documentația Standart pentru  ” Servicii de curățenie și igienizare în mediu urban, rural și servicii conexe în primaria orașului Rezina pentru anul 2021”;
 • Caiet de sarcini pentru pentru ” Servicii de curățenie și igienizare în mediu urban, rural și servicii conexe în primaria orașului Rezina pentru anul 2021”.

Achiziționarea produselor alimentare „Pâinea” pentru anul 2021  prim. or. Rezina

 • Anunț de participare prin sistem SIA RSAP  ”Achiziționarea produselor alimentare „Pâinea” pentru anul 2021  prim. or. Rezina”;
 • DUAE  pentru  ”Achiziționarea produselor alimentare „Pâinea” pentru anul 2021  prim. or. Rezina”;
 • Documentația Standart pentru  ”Achiziționarea produselor alimentare „Pâinea” pentru anul 2021  prim. or. Rezina”;
 • Caiet de sarcini pentru ”Achiziționarea produselor alimentare „Pâinea” pentru anul 2021  prim. or. Rezina”.

Procurarea produselor alimentare  „Pâinea” pentru anul 2021 primaria  or. Rezina

Lucrări de construcție a Stației de epurare a apelor uzate, montarea instalațiilor de pretratare mecanică din or. Rezina etapa III (modificarea proiectului)

Lucrari de construcție a terenului sportiv multifuncțional din or. Rezina, str. Păcii nr. 34/1

Procurarea produselor alimentare pentru trimestru I  anul 2021  prim. or. Rezina

 • Anunț de participare prin sistem SIA RSAP  ”Procurarea produselor alimentare pentru trimestru I  anul 2021  prim. or. Rezina”;
 • DUAE  pentru  ”Procurarea produselor alimentare pentru trimestru I  anul 2021  prim. or. Rezina”;
 • Documentația Standart pentru  ”Procurarea produselor alimentare pentru trimestru I  anul 2021  prim. or. Rezina”;
 • Caiet de sarcini pentru ”Procurarea produselor alimentare pentru trimestru I  anul 2021  prim. or. Rezina”.

Servicii de curățenie și igienizare în mediu urban,  rural  și servicii conexe  în primaria orașului Rezina pentru anul 2021

 • Anunț de participare prin sistem SIA RSAP  ”Servicii de curățenie și igienizare în mediu urban, rural și servicii conexe în primaria orașului Rezina pentru anul 2021”;
 • DUAE pentru  ” Servicii de curățenie și igienizare în mediu urban, rural și servicii conexe în primaria orașului Rezina pentru anul 2021”;
 • Documentația Standart pentru  ” Servicii de curățenie și igienizare în mediu urban, rural și servicii conexe în primaria orașului Rezina pentru anul 2021”;
 • Caiet de sarcini pentru ” Servicii de curățenie și igienizare în mediu urban, rural și servicii conexe în primaria orașului Rezina pentru anul 2021”.

Lucrări de construcție a traseului de canalizare din srăzile Decebal și Dacia, or. Rezina_(repetat)

Lucrări de construcție a traseului de canalizare din srăzile Decebal și Dacia, or. Rezina_(repetat)

 • Anunț de participare prin sistem SIA RSAP  ” Lucrări de construcție a traseului de canalizare din srăzile Decebal și Dacia, or. Rezina_(repetat)”;
 • Documentația Standart pentru  ” Lucrări de construcție a traseului de canalizare din srăzile Decebal și Dacia, or. Rezina_(repetat)”;
 • DUAE pentru  ”Lucrări de construcție a traseului de canalizare din srăzile Decebal și Dacia, or. Rezina_(repetat)”;
 • Caiet de sarcini pentru ” Lucrări de construcție a traseului de canalizare din srăzile Decebal și Dacia, or. Rezina_(repetat)”.

Lucrări de construcție a traseului de canalizare din srăzile Decebal și Dacia, or. Rezina_(repetat)

 • Anunț de participare prin sistem SIA RSAP  ” Lucrări de construcție a traseului de canalizare din srăzile Decebal și Dacia, or. Rezina_(repetat)”;
 • Documentația Standart pentru  ” Lucrări de construcție a traseului de canalizare din srăzile Decebal și Dacia, or. Rezina_(repetat)”;
 • DUAE pentru  ” Lucrări de construcție a traseului de canalizare din srăzile Decebal și Dacia, or. Rezina_(repetat)”;
 • Caiet de sarcini pentru ” Lucrări de construcție a traseului de canalizare din srăzile Decebal și Dacia, or. Rezina_(repetat)”.

Procurarea produselor alimentare  pentru  trimestru IV anul  2020 primaria  or. Rezina

Procurarea produselor alimentare pentru trimestrul IV anul 2020.

Lucrări de construcție a traseului de canalizare din străzile Decebal și Dacia or.Rezina

Lucrari pentru construcția terenului sportiv multifuncțional din or. Rezina

Lucrari de construcția gazoductului de presiune joasă în s. Stohnaia,  or. Rezina (PRG nr. 6)

Lucrari de reparație capitală la grădinița nr. 6 Cocoșelul de Aur” din  or. Rezina.

 • Anunț de participare prin sistem SIA RSAP  ” Lucrari de reparație capitală la grădinița nr. 6 Cocoșelul de Aur” din  or. Rezina.”;
 • Documentația Standart pentru  ” Lucrari de reparație capitală la grădinița nr. 6 Cocoșelul de Aur” din  or. Rezina.”;
 • DUAE pentru  ” Lucrari de reparație capitală la grădinița nr. 6 Cocoșelul de Aur” din  or. Rezina.”;
 • Caiet de sarcini pentru ” Lucrari de reparație capitală la grădinița nr. 6 Cocoșelul de Aur” din  or. Rezina.”;

Lucrări de renovare a sistemelor de alimentare cu energie electrică, apeduct, canalizare și ventilare la grădinița nr. 2 „Andrieș” din  or. Rezina

 • Proces verbal de anulare procedurii de achiziții publice  Lucrări de renovare a sistemelor de alimentare cu energie electrică, apeduct, canalizare și ventilare la grădinița nr. 2 „Andrieș” din  or. Rezina
 • Anunț de participare prin sistem SIA RSAP  ” Lucrări de renovare a sistemelor de alimentare cu energie electrică, apeduct, canalizare și ventilare la grădinița nr. 2 „Andrieș” din  or. Rezina ”;
 • Documentația Standart pentru ” Lucrări de renovare a sistemelor de alimentare cu energie electrică, apeduct, canalizare și ventilare la grădinița nr. 2 „Andrieș” din  or. Rezina ”;
 • DUAE pentru ” Lucrări de renovare a sistemelor de alimentare cu energie electrică, apeduct, canalizare și ventilare la grădinița nr. 2 „Andrieș” din  or. Rezina ”;
 • Caiet de sarcini pentru ” Lucrări de renovare a sistemelor de alimentare cu energie electrică, apeduct, canalizare și ventilare la grădinița nr. 2 „Andrieș” din  or. Rezina ”.

Lucrări de construcție a gazoductului de presiune joasă în s. Stohnaia,  or. Rezina (PRG nr. 6)

 • Anunț de participare prin sistem SIA RSAP  ” Lucrări de construcție a gazoductului de presiune joasă în s. Stohnaia,  or. Rezina (PRG nr. 6)”;
 • Documentația Standart pentru ” Lucrări de construcție a gazoductului de presiune joasă în s. Stohnaia,  or. Rezina (PRG nr. 6)”;
 • DUAE pentru ” Lucrări de construcție a gazoductului de presiune joasă în s. Stohnaia,  or. Rezina (PRG nr. 6)”;
 • Caiet de sarcini pentru ” Lucrări de construcție a gazoductului de presiune joasă în s. Stohnaia,  or. Rezina (PRG nr. 6)”.

Procurarea produselor alimentare  pentru  trimestru II-III anul  2020 primaria  or. Rezina

Procurarea materialelor de uz gospodaresc și veselei pentru bucătărie  pentru anul 2020

Procurarea materialelor de uz gospodaresc și veselei pentru bucătărie  pentru anul 2020

Formulare documentelor necesare pentru participare:

Procurarea produselor alimentare  pentru  trimestru I anul  2020 primaria  or. Rezina

Servicii de curățenie și igienizare or. Rezina pentru anul 2020

Procurarea produselor alimentare  Pâinea pentru  anul  2020 prim. or. Rezina

Procurarea produselor alimentare pentru trimestru I  anul 2020

 • Anunț de participare prin sistem SIA RSAP  ” Procurarea produselor alimentare pentru trimestru I  anul 2020”;
 • DUAEpentru ” Procurarea produselor alimentare pentru trimestru I  anul 2020”;
 • Documentația Standart pentru ” Procurarea produselor alimentare pentru trimestru I  anul 2020”;
 • Caiet de sarcini pentru ” Procurarea produselor alimentare pentru trimestru I  anul 2020”.

Servicii de curățenie și igienizare pentru anul 2020

 • Anunț de participare prin sistem SIA RSAP  ”Servicii de curățenie și igienizare pentru anul 2020”;
 • DUAE pentru  ”Servicii de curățenie și igienizare pentru anul 2020”;
 • Documentația Standart pentru  ”Servicii de curățenie și igienizare pentru anul 2020”;
 • Caiet de sarcini pentru ”Servicii de curățenie și igienizare pentru anul 2020”.

Procurarea produselor alimentare Pâinea pentru anul 2020

 • Anunț de participare prin sistem SIA RSAP  ”Procurarea produselor alimentare – Pâinea pentru  anul 2020”;
 • DUAE pentru ”Procurarea produselor alimentare – Pâinea pentru  anul 2020”;
 • Documentația Standart pentru ”Procurarea produselor alimentare – Pâinea pentru  anul 2020”;
 • Caiet de sarcini pentru  ”Procurarea produselor alimentare – Pâinea pentru  anul 2020”;

Procurarea produselor alimentare pentru trimestru IV anului 2019 pentru instituțiile preșcolare subordonate prim. or. Rezina

Lucrări de reparație a îmbrăcămintei rutiere str.Eminescu, or.Rezina

Lucrări de reparația capitală, betonare a străzilor I. Creangă, N. Gribov, A. Pușkin din s. Ciorna, or. Rezina.

Lucrări de betonare a drumului de acces la str. Poienilor, s. Boșernița, or. Rezina.

Procurarea produselor alimentare pentru trimestru IV anul 2019

 • Anunț de participare prin sistem SIA RSAP  ” Procurarea produselor alimentare pentru trimestru IV  anul 2019”;

 • Documentația Standart pentru ” Procurarea produselor alimentare pentru trimestru IV  anul 2019”;

 • DUAE pentru ” Procurarea produselor alimentare pentru trimestru IV  anul 2019”;

 • Caiet de sarcini pentru ” Procurarea produselor alimentare pentru trimestru IV  anul 2019”.

Darea de seamă de atribuirea contractului de achiziții publice  ”Lucrări de construcția traseului de canalizare din str. N. Gogol și conectarea la magistrală din str. Basarabia intersecție cu str. M Eminescu, or. Rezina.”.

Lucrări de reparația capitală, betonare a străzilor I. Creangă, N. Gribov, A. Pușkin din s. Ciorna, or. Rezina: (procedura repetată)

 • Anunț de participare prin sistem SIA RSAP  ” Lucrări de reparația capitală, betonare a  străzilor I. Creangă, N. Gribov,  A. Pușkin din s. Ciorna, or. Rezina”;
 • Documentația Standart pentru ” Lucrări de reparația capitală, betonare a  străzilor I. Creangă, N. Gribov,  A. Pușkin din s. Ciorna,  or. Rezina”;

 • DUAE pentru ” Lucrări de reparația capitală, betonare a  străzilor I. Creangă, N. Gribov,  A. Pușkin din s. Ciorna,  or. Rezina”;

 • Caiet de sarcini pentru ” Lucrări de reparația capitală, betonare a  străzilor I. Creangă, N. Gribov,  A. Pușkin din s. Ciorna,  or. Rezina”.

Lucrări de reparația capitală, betonare a străzilor I. Creangă, N. Gribov, A. Pușkin din s. Ciorna, or. Rezina:

Lucrări de construcția traseului de canalizare din str. N. Gogol, și conectarea la magistrală din str. Basarabia intersecție cu str. M. Eminescu, or. Rezina:

Lucrări de reparația îmbrăcămintei rutiere str. M. Eminescu, or. Rezina: (procedura repetată)

 • Anunț de participare prin sistem SIA RSAP  ” Lucrări de reparația îmbrăcămintei rutiere str. M. Eminescu, or. Rezina”;

 • Documentația Standart pentru ” Lucrări de reparația îmbrăcămintei rutiere str. M. Eminescu, or. Rezina”;

 • DUAE pentru ” Lucrări de reparația îmbrăcămintei rutiere str. M. Eminescu, or. Rezina”;

 • Caiet de sarcini pentru ” Lucrări de reparația îmbrăcămintei rutiere str. M. Eminescu, or. Rezina”.

Lucrări de betonarea drumului de acces la str. Poienilor, s. Boșernița, or. Rezina: (procedura repetată)

 • Anunț de participare prin sistem SIA RSAP  ” Lucrări de betonarea drumului de acces la str. Poienilor, s. Boșernița,  or. Rezina”;

 • Documentația Standart pentru ” Lucrări de betonarea drumului de acces la str. Poienilor, s. Boșernița,  or. Rezina”;

 • DUAE pentru ” Lucrări de betonarea drumului de acces la str. Poienilor, s. Boșernița,  or. Rezina”;

 • Caiet de sarcini pentru ” Lucrări de betonarea drumului de acces la str. Poienilor, s. Boșernița,  or. Rezina”.

Lucrări de betonare a drumului de acces la str. Poienilor, s. Boșernița, or. Rezina:

Lucrări de reparația îmbrăcămintei rutiere str. M Eminescu, or. Rezina:

Lucrări de construcția traseului de canalizare din str. N. Gogol și conectarea la magistrală din str. Basarabia intersecție cu str. M Eminescu, or. Rezina:

 • Anunț de participare prin sistem SIA RSAP  ” Lucrări de construcția traseului de canalizare din str. N. Gogol și conectarea la magistrală din str. Basarabia intersecție cu str. M Eminescu, or. Rezina”;

 • Documentația Standart pentru ” Lucrări de construcția traseului de canalizare din str. N. Gogol și conectarea la magistrală din str. Basarabia intersecție cu str. M Eminescu, or. Rezina”;

 • DUAE pentru ” Lucrări de construcția traseului de canalizare din str. N. Gogol și conectarea la magistrală din str. Basarabia intersecție cu str. M Eminescu, or. Rezina”;

 • Caiet de sarcini pentru ” Lucrări de construcția traseului de canalizare din str. N. Gogol și conectarea la magistrală din str. Basarabia intersecție cu str. M Eminescu, or. Rezina ”.

Lucrări de betonarea drumului de acces la str. Poienilor, s. Boșernița, or. Rezina:

 • Anunț de participare prin sistem SIA RSAP  ” Lucrări de betonarea drumului de acces la str. Poienilor, s. Boșernița,  or. Rezina”;
 • Documentația Standart pentru ” Lucrări de betonarea drumului de acces la str. Poienilor, s. Boșernița,  or. Rezina”;
 • DUAE pentru ” Lucrări de betonarea drumului de acces la str. Poienilor, s. Boșernița,  or. Rezina”;
 • Caiet de sarcini pentru ” Lucrări de betonarea drumului de acces la str. Poienilor, s. Boșernița,  or. Rezina”.

Lucrări de reparația îmbrăcămintei rutiere str. M. Eminescu, or. Rezina:

 • Anunț de participare prin sistem SIA RSAP  ” Lucrări de reparația îmbrăcămintei rutiere str. M. Eminescu, or. Rezina”;
 • Documentația Standart pentru ” Lucrări de reparația îmbrăcămintei rutiere str. M. Eminescu, or. Rezina”;
 • DUAE pentru ” Lucrări de reparația îmbrăcămintei rutiere str. M. Eminescu, or. Rezina”;
 • Caiet de sarcini pentru ” Lucrări de reparația îmbrăcămintei rutiere str. M. Eminescu, or. Rezina”.

Lucrări de reparația capitală, betonare a străzilor I. Creangă, N. Gribov, A. Pușkin din s. Ciorna, or. Rezina.:

 • Anunț de participare prin sistem SIA RSAP  ” Lucrări de reparația capitală, betonare a  străzilor I. Creangă, N. Gribov,  A. Pușkin din s. Ciorna,  or. Rezina.”;
 • Documentația Standart pentru ” Lucrări de reparația capitală, betonare a  străzilor I. Creangă, N. Gribov,  A. Pușkin din s. Ciorna,  or. Rezina.”;
 • DUAE pentru ” Lucrări de reparația capitală, betonare a  străzilor I. Creangă, N. Gribov,  A. Pușkin din s. Ciorna,  or. Rezina.”;
 • Caiet de sarcini pentru ” Lucrări de reparația capitală, betonare a  străzilor I. Creangă, N. Gribov,  A. Pușkin din s. Ciorna,  or. Rezina.”;

Lucrări de reparație capitală a îmbrăcămintei rutiere străzii Hașdeu, or. Rezina

Lucrări de reparație capitală a îmbrăcămintei rutiere străzii Hașdeu, or. Rezina (procedura repetată):

Lucrări de reparație capitală a îmbrăcămintei rutiere străzii Hașdeu, or. Rezina

Decizia de atribuire a contractelor de achiziții publice, întocmită de către Primaria or. Rezina pentru Procurarea produselor alimentare Pâinea pentru trimestre II – III anul 2019

Anunț de participare prin SIA RSAP: Procurarea produselor alimentare pentru trimestru II – III anul 2019


Rezultatele procedurii Procurarea produselor alimentare pentru trimestru I a anului 2019

Decizia de atribuire a contractului de achiziții publice, întocmită de către Primaria or. Rezina pentru Procurarea produselor alimentare Pâinea pentru anul 2019

Anunț de participare prin sistem în SIA RSAP „Servicii de curățănie și igienizare în or. Rezina pentru anul 2019”

Anunț de participare prin SIA RSAP Produselor alimentare Pâinea pentru anul 2019

Anunț de participare procurarea produselor alimentare pentru trimestru I anul 2019

Septembrie

August:

Iulie:

Iunie:

Mai:

Aprilie:

Martie: