×
Meniu

Proceduri


Anul 2024

27. Procurarea tehnicii de calcul pentru sediul primăriei și instituțiile de educație timpurie subordine primariei or. Rezina

26. Procurarea produselor alimentare sezoniere  pentru instituțiile preșcolare subordinate prim. or. Rezina, pentru anul 2024.

25. Procurarea tehnicii de calcul pentru sediul primăriei și instituțiile de educație timpurie subordine primariei or. Rezina

 • Anunț de participare prin sistem SIA RSAP  ”Procurarea tehnicii de calcul pentru sediul primăriei și instituțiile de educație timpurie subordine primariei or. Rezina”;
 • Anexe la Documentatia standart pentru  ”Procurarea tehnicii de calcul pentru sediul primăriei și instituțiile de educație timpurie subordine primariei or. Rezina”;

24. Lucrări de montare a pilonilor și conductorilor la rețelele de alimentare cu energie electrică a poligonului pentru sortarea deșeurilor (rețea de alimentare 10kv, rețea de distribuție 0,4kv) din  or. Rezina.

 • Anunț de participare prin sistem SIA RSAP  Lucrări de montare a pilonilor și conductorilor la rețelele de alimentare cu energie electrică a poligonului pentru sortarea deșeurilor (rețea de alimentare 10kv, rețea de distribuție 0,4kv) din  or. Rezina.”;
 • DUAE pentru ”Lucrări de montare a pilonilor și conductorilor la rețelele de alimentare cu energie electrică a poligonului pentru sortarea deșeurilor (rețea de alimentare 10kv, rețea de distribuție 0,4kv) din  or. Rezina.”;
 • Documentația Standard pentru  ”Lucrări de montare a pilonilor și conductorilor la rețelele de alimentare cu energie electrică a poligonului pentru sortarea deșeurilor (rețea de alimentare 10kv, rețea de distribuție 0,4kv) din  or. Rezina.”;
 • Caiet de sarcini Lucrări de montare a pilonilor și conductorilor la rețelele de alimentare cu energie electrică a poligonului pentru sortarea deșeurilor (rețea de alimentare 10kv, rețea de distribuție 0,4kv) din  or. Rezina..

23. Amenajarea spațiului public – renovarea scării cu 424 trepte din or. Rezina

Primaria or. Rezina vă informează  că în oraș se împlementează proiectul  de dezvoltarea regională și locală –  Amenajarea spațiului public – renovarea scării cu 424 trepte din or. Rezina cu valoarea totală de 5 103 804,00 leiAcest proiect este implementat de către Agenția de Dezvoltare Regională Centru, din sursele Fondului Național pentru Dezvoltare Regională în suma de 3 400 000,00lei (66,6%) și contribuția comunității din bugetul local al primariei or. Rezina   în suma de  1 703 804,00  lei (33,4%) conform  contract de finanțare nr. 10 din 16.02.2024.

Procedura de achiziție nr. ocds-b3wdp1-MD-1713957258526   din 20 mai 2024 este publicată prin sistem SIA  RSAP  M-Tender în BAP – 29 aprilie 2024 cu linkul:
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1713957258526?tab=contract-notice.

22. Procurarea produselor alimentare sezoniere  pentru instituțiile preșcolare subordinate prim. or. Rezina, pentru anul 2024.

 • Invitație de participare Procurarea produselor alimentare sezoniere  pentru instituțiile preșcolare subordinate prim. or. Rezina, pentru anul 2024”;
 • Specificații tehnice și de preț pentru ”Procurarea produselor alimentare sezoniere  pentru instituțiile preșcolare subordinate prim. or. Rezina, pentru anul 2024”;

21. Lucrări de alimentare cu gaze naturale a unui sector de locuit (15 consumatori casnici), sat. Ciorna, străzile G. Malarciuc (și nr.66, 68), N. Gribov, Iu. Gagarin (și nr.25), or. Rezina .

 • Anunț de participare prin sistem SIA RSAP  ”Lucrări de alimentare cu gaze naturale a unui sector de locuit (15 consumatori casnici), sat. Ciorna, străzile G. Malarciuc (și nr.66, 68), N. Gribov, Iu. Gagarin (și nr.25), or. Rezina”;
 • DUAE pentru ”Lucrări de alimentare cu gaze naturale a unui sector de locuit (15 consumatori casnici), sat. Ciorna, străzile G. Malarciuc (și nr.66, 68), N. Gribov, Iu. Gagarin (și nr.25), or. Rezina”;
 • Documentația Standart pentru  ”Lucrări de alimentare cu gaze naturale a unui sector de locuit (15 consumatori casnici), sat. Ciorna, străzile G. Malarciuc (și nr.66, 68), N. Gribov, Iu. Gagarin (și nr.25), or. Rezina”;
 • Caiet de sarciniLucrări de alimentare cu gaze naturale a unui sector de locuit (15 consumatori casnici), sat. Ciorna, străzile G. Malarciuc (și nr.66, 68), N. Gribov, Iu. Gagarin (și nr.25), or. Rezina.

20. Lucrări de construcție a unui sector de drum și a unei parcări, situate în or. Rezina, str. Sfîntul Ilie, nr. 24

 • Anunț de participare prin sistem SIA RSAP  ”Lucrări de construcție a unui sector de drum și a unei parcări, situate în or. Rezina, str. Sfîntul Ilie, nr. 24”;
 • DUAE pentru ”Lucrări de construcție a unui sector de drum și a unei parcări, situate în or. Rezina, str. Sfîntul Ilie, nr. 24”;
 • Documentația Standart pentru  ”Lucrări de construcție a unui sector de drum și a unei parcări, situate în or. Rezina, str. Sfîntul Ilie, nr. 24”;
 • Caiet de sarcini ”Lucrări de construcție a unui sector de drum și a unei parcări, situate în or. Rezina, str. Sfîntul Ilie, nr. 24”.

19. Lucrări de renovarea clădirii Muzeului de istorie, literatură și etnografie or. Rezina, str. Ion Aldea Teodorovici, nr. 18 (etapa I).

 • Anunț de participare prin sistem SIA RSAP  ”Lucrări de renovarea clădirii Muzeului de istorie, literatură și etnografie or. Rezina, str. Ion Aldea Teodorovici, nr. 18 (etapa I)”;
 • DUAE pentru ”Lucrări de renovarea clădirii Muzeului de istorie, literatură și etnografie or. Rezina, str. Ion Aldea Teodorovici, nr. 18 (etapa I)”;
 • Documentația Standart pentru  ”Lucrări de renovarea clădirii Muzeului de istorie, literatură și etnografie or. Rezina, str. Ion Aldea Teodorovici, nr. 18 (etapa I)”;
 • Caiet de sarcini Lucrări de renovarea clădirii Muzeului de istorie, literatură și etnografie or. Rezina, str. Ion Aldea Teodorovici, nr. 18 (etapa I);

18. Lucrări de amenajare a teritoriului, reabilitarea cailor de acces, piața, parcările, intersecția str. 27 August 1989 – str. Al. Matrosov, or.Rezina.

 • Darea de seamă de atribuire contractelor:Lucrări de amenajare a teritoriului, reabilitarea cailor de acces, piața, parcările, intersecția str. 27 August 1989 – str. Al. Matrosov, or.Rezina
 • Anunț de atribuire contractelor:Lucrări de amenajare a teritoriului, reabilitarea cailor de acces, piața, parcările, intersecția str. 27 August 1989 – str. Al. Matrosov, or.Rezina

17. Achiziționarea  materialelor de constracție și  articole conexe pentru instituțiile subordonate primariei or. Rezina  pentru anul 2024

 • Darea de seamă de atribuire contractelor: Achiziționarea  materialelor de constracție și  articole conexe pentru instituțiile subordonate primariei or. Rezina  pentru anul 2024
 • Anunț de atribuire contractelor: Achiziționarea  materialelor de constracție și  articole conexe pentru instituțiile subordonate primariei or. Rezina  pentru anul 2024

16. Achiziționarea  materialelor de uz gospodăresc și veselei de bucătărie pentru instituțiile subordonate primariei or. Rezina  anul 2024

15. Achiziționarea  materialelor de construcție și articole conexe pentru instituțiile subordonate primariei or. Rezina pentru anul 2024

 • Anunț de participare prin sistem SIA RSAP ”Achiziționarea  materialelor de construcție și articole conexe pentru instituțiile subordonate primariei or. Rezina  pentru anul 2024”;
 • DUAE pentru ”Achiziționarea  materialelor de construcție și articole conexe pentru instituțiile subordonate primariei or. Rezina  pentru anul 2024”;
 • Documentația Standard pentru ”Achiziționarea  materialelor de construcție și  articole conexe pentru instituțiile subordonate primariei or. Rezina  pentru anul 2024”; 
 • Caiet de sarcini pentru ”Achiziționarea  materialelor de construcție și  articole conexe pentru instituțiile subordonate primariei or. Rezina pentru anul 2024”.

14.Achiziționarea  materialelor de uz gospodăresc și veselei de bucătărie pentru instituțiile subordonate primariei or. Rezina  anul 2024

 • Anunț de participare prin sistem SIA RSAP  ”Procurarea  materialelor de uz gospodăresc și veselei de bucătărie pentru instituțiile subordonate primariei or. Rezina  anul 2024”;
 • DUAE pentru  ”Procurarea  materialelor de uz gospodăresc și veselei de bucătărie pentru instituțiile subordonate primariei or. Rezina  anul 2024”;
 • Documentația Standart pentru  ”Procurarea  materialelor de uz gospodăresc și veselei de bucătărie pentru instituțiile subordonate primariei or. Rezina  anul 2024”;
 • Caiet de sarcini pentru ”Procurarea  materialelor de uz gospodăresc și veselei de bucătărie pentru instituțiile subordonate primariei or. Rezina  anul 2024”.

13. Procurarea  produselor  alimentare pentru instituțiile preșcolare a or. Rezina,  pe perioada trimestru II – III, anului 2024  Lotul IX:  Diverse produse alimentare (repetat)

 • Decizie de atribuire contractelor:Procurarea  produselor  alimentare pentru instituțiile      preșcolare a or. Rezina,  pe perioada trimestru II-III, anului 2024” Lotul IX:  Diverse produse alimentare (repetat)

12. Procurarea  produselor  alimentare pentru instituțiile  preșcolare a or. Rezina,  pe perioada trimestru II-III, anului 2024.

11. Procurarea  produselor  alimentare pentru instituțiile preșcolare a or. Rezina,  pe perioada trimestru II – III, anului 2024  Lotul IX:  Diverse produse alimentare (repetat)

 • Anunț de participare prin sistem SIA RSAP  ”Procurarea  produselor  alimentare pentru instituțiile      preșcolare a or. Rezina,  pe perioada trimestru II – III, anului 2024 Lotul IX:  Diverse produse alimentare”;
 • Anexe la Documentatia standartProcurarea  produselor  alimentare pentru instituțiile      preșcolare a or. Rezina,  pe perioada trimestru II – III, anului 2024 Lotul IX:  Diverse produse alimentare”.

10. Procurarea  produselor alimentare pentru instituțiile preșcolare a or. Rezina, pe perioada trimestru II – III, anului 2024

 • Anunț de participare prin sistem SIA RSAP ”Procurarea produselor alimentare pentru instituțiile preșcolare a or. Rezina, pe perioada trimestru II – III, anului 2024”;
 • DUAE pentru ”Procurarea produselor alimentare pentru instituțiile preșcolare a or. Rezina, pe perioada trimestru II – III, anului 2024”;
 • Documentația Standard pentru ”Procurarea produselor alimentare pentru instituțiile preșcolare a or. Rezina, pe perioada trimestru II – III, anului 2024”;
 • Caiet de sarcini ”Procurarea produselor alimentare pentru instituțiile preșcolare a or. Rezina, pe perioada trimestru II – III, anului 2024”.
 • Grafic de livrare a produselor la depozit

9. Lucrări de amenajare a teritoriului, reabilitarea cailor de acces, piața, parcările, intersecția str. 27 August 1989 – str. Al. Matrosov, or. Rezina.

 • Anunț de participare prin sistem SIA RSAP ”Lucrări de amenajare a teritoriului, reabilitarea cailor de acces, piața, parcările, intersecția str. 27 August 1989 – str. Al. Matrosov, or. Rezina”;
 • DUAE pentru ”Lucrări de amenajare a teritoriului, reabilitarea cailor de acces, piața, parcările, intersecția str. 27 August 1989 – str. Al. Matrosov, or. Rezina”;
 • Documentația Standard pentru ”Lucrări de amenajare a teritoriului, reabilitarea cailor de acces, piața, parcările, intersecția str. 27 August 1989 – str. Al. Matrosov, or. Rezina”;
 • Caiet de sarcini Lucrări de amenajare a teritoriului, reabilitarea cailor de acces, piața, parcările, intersecția str. 27 August 1989 – str. Al. Matrosov, or. Rezina”;
 • Proiect de execuție Lucrări de amenajare a teritoriului, reabilitarea cailor de acces, piața, parcările, intersecția str. 27 August 1989 – str. Al. Matrosov, or. Rezina”;
 • Memoriu explicative general ”Lucrări de amenajare a teritoriului, reabilitarea cailor de acces, piața, parcările, intersecția str. 27 August 1989 – str. Al. Matrosov, or. Rezina”.

8. Serviciilor de curățenie și igienizare în mediu urban, rural și servicii conexe în primaria orașului Rezina pentru anul 2024

7. Procurarea produselor alimentare pentru instituțiile preșcolare a or. Rezina, pe perioada trimestru I, anului 2024 .

6. Procurarea  produselor  alimentare  – Pâine pentru instituțiile preșcolare a or. Rezina, pentru  anului 2024.

5. Servicii  de emitere și livrare a tichetelor de masă pe suport electronic și servicii conexe pentru salariaților primariei orașului Rezina pentru anul 2024

 • Darea de seamă de  atribuire contractelor: Servicii  de emitere și livrare a tichetelor de masă pe suport electronic și servicii conexe pentru salariaților primariei orașului Rezina pentru anul 2024
 • Anunț  de atribuire contractelor: Servicii  de emitere și livrare a tichetelor de masă pe suport electronic și servicii conexe pentru salariaților primariei orașului Rezina pentru anul 2024

4. Serviciilor de curățenie și igienizare în mediu urban,  rural și servicii conexe în primaria orașului Rezina pentru anul 2024

 • Anunț de participare prin sistem SIA RSAP ”Serviciilor de curățenie și igienizare în mediu urban,  rural și servicii conexe în primaria orașului Rezina pentru anul 2024”;
 • DUAE pentru  ”Serviciilor de curățenie și igienizare în mediu urban,  rural și servicii conexe în primaria orașului Rezina pentru anul 2024”;
 • Documentația Standart pentru  ”Serviciilor de curățenie și igienizare în mediu urban,  rural și servicii conexe în primaria orașului Rezina pentru anul 2024”;
 • Caiet de sarciniServiciilor de curățenie și igienizare în mediu urban,  rural și servicii conexe în primaria orașului Rezina pentru anul 2024”.

3. Procurarea  produselor  alimentare pentru instituțiile      preșcolare a or. Rezina,  pe perioada trimestru I, anului 2024

 • Anunț de participare prin sistem SIA RSAP  Procurarea  produselor  alimentare pentru instituțiile      preșcolare a or. Rezina,  pe perioada trimestru I, anului 2024”;
 • DUAE pentru  ”Procurarea  produselor  alimentare pentru instituțiile      preșcolare a or. Rezina,  pe perioada trimestru I, anului 2024”;
 • Documentația Standart pentru  ”Procurarea  produselor  alimentare pentru instituțiile      preșcolare a or. Rezina,  pe perioada trimestru I, anului 2024”;
 • Caiet de sarciniProcurarea  produselor  alimentare pentru instituțiile      preșcolare a or. Rezina,  pe perioada trimestru I, anului 2024”.

2. Procurarea  produselor  alimentare  – Pâine pentru instituțiile preșcolare a or. Rezina, pentru  anului 2024.

 • Anunț de participare prin sistem SIA RSAP  Procurarea  produselor  alimentare  – Pâine pentru instituțiile preșcolare a or. Rezina, pentru  anului 2024”;
 • DUAE pentru  ”Procurarea  produselor  alimentare  – Pâine pentru instituțiile preșcolare a or. Rezina, pentru  anului 2024”;
 • Documentația Standart pentru  ”Procurarea  produselor  alimentare  – Pâine pentru instituțiile preșcolare a or. Rezina, pentru  anului 2024”;
 • Caiet de sarciniProcurarea  produselor  alimentare  – Pâine pentru instituțiile preșcolare a or. Rezina, pentru  anului 2024”.

1. Servicii  de emitere și livrare a tichetelor de masă pe suport electronic și servicii conexe pentru salariaților primariei orașului Rezina pentru anul 2024

 • Anunț de participare  prin sistem SIA RSAP  ”Servicii  de emitere și livrare a tichetelor de masă pe suport electronic și servicii conexe pentru salariaților primariei orașului Rezina pentru anul 2024”;
 • DUAE pentru  ”Servicii  de emitere și livrare a tichetelor de masă pe suport electronic și servicii conexe pentru salariaților primariei orașului Rezina pentru anul 2024”;
 • Documentația Standart pentru  ”Servicii  de emitere și livrare a tichetelor de masă pe suport electronic și servicii conexe pentru salariaților primariei orașului Rezina pentru anul 2024”;
 • Caiet de sarciniServicii  de emitere și livrare a tichetelor de masă pe suport electronic și servicii conexe pentru salariaților primariei orașului Rezina pentru anul 2024”.

Anul 2023

 Lucrări de alimentare cu gaze naturale, construcția gazoductului de presiune joasă  (PRG nr.1, PRG nr.2) din satul Ciorna, or. Rezina

Lucrări de reparație capitală a drumurilor locale or. Rezina din cartierul  Rezina – Vest (accese laterale 10buc.)

Lucrări de amenajare a teritoriului grădiniței de copii nr. 5 din  or. Rezina

Procurarea mașinilor și utilajului (tehnica de calcul) pentru sediul primăriei și instituțiile de educație timpurie subordine primariei or. Rezina

 • Anunț de participare prin sistem SIA RSAP ”Procurarea mașinilor și utilajului (tehnica de calcul) pentru sediul primăriei și instituțiile de educație timpurie subordine primariei or. Rezina”;
 • DUAE pentru  ”Procurarea mașinilor și utilajului (tehnica de calcul) pentru sediul primăriei și instituțiile de educație timpurie subordine primariei or. Rezina”;
 • Anexe la Documentația Standard pentru  ”Procurarea mașinilor și utilajului (tehnica de calcul) pentru sediul primăriei și instituțiile de educație timpurie subordine primariei or. Rezina”;
 • Caiet de sarcini ”Procurarea mașinilor și utilajului (tehnica de calcul) pentru sediul primăriei și instituțiile de educație timpurie subordine primariei or. Rezina”.

Lucrări de reparație capitală a drumurilor locale or. Rezina din cartierul  Rezina – Vest (accese laterale 10buc.)

 • Anunț de participare prin sistem SIA RSAP  Lucrări de reparație capitală a drumurilor locale or. Rezina din cartierul  Rezina – Vest (accese laterale 10buc.)”;
 • DUAE pentru  ”Lucrări de reparație capitală a drumurilor locale or. Rezina din cartierul  Rezina – Vest (accese laterale 10buc.)”;
 • Documentația Standart pentru  ”Lucrări de reparație capitală a drumurilor locale or. Rezina din cartierul  Rezina – Vest (accese laterale 10buc.)”;
 • Caiet de sarciniLucrări de reparație capitală a drumurilor locale or. Rezina din cartierul  Rezina – Vest (accese laterale 10buc.)

Lucrări de amenajare a teritoriului grădiniței de copii nr. 5 din or. Rezina

 • Anunț de participare prin sistem SIA RSAP ”Lucrări de amenajare a teritoriului grădiniței de copii nr. 5 din or. Rezina”;
 • DUAE pentru ”Lucrări de amenajare a teritoriului grădiniței de copii nr. 5 din or. Rezina”;
 • Anexe la Documentația Standard pentru ”Lucrări de amenajare a teritoriului grădiniței de copii nr. 5 din or. Rezina”;
 • Caiet de sarciniLucrări de amenajare a teritoriului grădiniței de copii nr. 5 din or. Rezina”.

Lucrări de amenajare a teritoriului grădiniței de copii nr. 5 din  or. Rezina  

Lucrări de reparație capitală a sistemului de apeduct  din  or. Rezina

Procurarea  produselor  alimentare pentru instituțiile preșcolare a or. Rezina, pe perioada trimestrului IV anului 2023

Lucrări de amenajare a tertoriului grădiniței de copii nr. 5 din  or. Rezina

 • Anunt de participare prin sistem SIA RSAP  Lucrări de amenajare a tertoriului grădiniței de copii nr. 5 din  or. Rezina;
 • DUAE pentru  ”Lucrări de amenajare a tertoriului grădiniței de copii nr. 5 din  or. Rezina”;
 • Documentația Standart pentru  ”Lucrări de amenajare a tertoriului grădiniței de copii nr. 5 din  or. Rezina”;
 • Caiet de sarciniLucrări de amenajare a tertoriului grădiniței de copii nr. 5 din  or. Rezina”.

Servicii de organizarea evenimentului cultural pentru desfășurarea sărbătorii de Hramul orașului Rezina  

Lucrări de proiectare (cercetare, actualizare) a  Planului Urbanistic General al or. Rezina  (inclusiv satele Ciorna, Boșernița și Stohnaia)

Servicii de organizarea evenimentului cultural_ pentru desfășurarea sărbătorii de Hramul orașului Rezina

 • Anunț de participare prin sistem SIA RSAP  Servicii de organizarea evenimentului cultural pentru desfășurarea sărbătorii de Hramul orașului Rezina”;
 • Anexe la Documentația Standart pentru  ”Servicii de organizarea evenimentului cultural pentru desfășurarea sărbătorii de Hramul orașului Rezina”.

Lucrări de reparație capitală a sistemului de apeduct  din  or. Rezina

 • Anunț de participare prin sistem SIA RSAP  ” Lucrări de reparație capitală a sistemului de apeduct  din  or. Rezina”;
 • DUAE pentru  ” Lucrări de reparație capitală a sistemului de apeduct  din  or. Rezina”;
 • Documentația Standart pentru  ” Lucrări de reparație capitală a sistemului de apeduct  din  or. Rezina”;
 • Caiet de sarcini  Lucrări de reparație capitală a sistemului de apeduct  din  or. Rezina”.

 Lucrări de amenajare a teritoriului în orașul Rezina.

Lucrări de proiectare (cercetare, actualizare) a Planului Urbanistic General al or. Rezina  (inclusiv satele Ciorna, Boșernița și Stohnaia)

 • Anunț de participare prin sistem SIA RSAP ”Lucrări de proiectare (cercetare, actualizare) a Planului Urbanistic General al or. Rezina  (inclusiv satele Ciorna, Boșernița și Stohnaia)”;
 • DUAE pentru ”Lucrări de proiectare (cercetare, actualizare) a Planului Urbanistic General al or. Rezina (inclusiv satele Ciorna, Boșernița și Stohnaia)”;
 • Documentația Standard pentru ”Lucrări de proiectare (cercetare, actualizare) a Planului Urbanistic General al or. Rezina (inclusiv satele Ciorna, Boșernița și Stohnaia)”;
 • Caiet de sarcini  ”Lucrări de proiectare (cercetare, actualizare) a Planului Urbanistic General al or. Rezina (inclusiv satele Ciorna, Boșernița și Stohnaia)”.

Procurarea și instalarea inventarului pentru terenurile de joacă din orașul Rezina

Procurarea produselor alimentare pentru instituțiile preșcolare pe perioada trimestrului IV, anului 2023

 • Anunț de participare (repetat) prin sistem SIA RSAP ”Procurarea produselor alimentare pentru instituțiile preșcolare pe perioada trimestrului IV, anului 2023”;
 • DUAE pentru ”Procurarea produselor alimentare pentru instituțiile preșcolare pe perioada trimestrului IV, anului 2023”;
 • Documentația Standard pentru ”Procurarea produselor alimentare pentru instituțiile preșcolare pe perioada trimestrului IV, anului 2023”;
 • Caiet de sarcini pentru ”Procurarea produselor alimentare pentru instituțiile preșcolare pe perioada trimestrului IV, anului 2023”.

Lucrări de amenajare la cimitirul nou din orașul Rezina

Procurarea și instalarea inventarului pentru terenurile de joacă din orașul Rezina

 • Anunț de participare: prin sistem SIA RSAP  ”Procurarea și instalarea inventarului pentru terenurile de joacădin  orașul Rezina”;
 • DUAE: pentru   Procurarea și instalarea inventarului pentru terenurile de joacădin  orașul Rezina”;
 • Documentația Standart: pentru  Procurarea și instalarea inventarului pentru terenurile de joacădin  orașul Rezina”;
 • Caiet de sarcini: Procurarea și instalarea inventarului pentru terenurile de joacădin  orașul Rezina”;
 • Anexa nr.1 la Anunț de participare: Procurarea și instalarea inventarului pentru terenurile de joacădin  orașul Rezina”.

Lucrări de reparație capitală a drumurilor locale din or. Rezina, satele Ciorna, Boșernița și Stohnai.a

Lot I: Lucrări de amenajare a tertoriului, reabilitarea căilor de acces: str. 27 August 1989, cuprinsă între str. Basarabia și str. V. Pirogov, or. Rezina (partea numerelor pare)

 • Darea de seamă de atribuire contractelor: Lot I: Lucrări de amenajare a tertoriului, reabilitarea căilor de acces: str. 27 August 1989, cuprinsă între str. Basarabia și str. V. Pirogov, or. Rezina (partea numerelor pare)
 • Anunț de atribuire contractelor: Lot I: Lucrări de amenajare a tertoriului, reabilitarea căilor de acces: str. 27 August 1989, cuprinsă între str. Basarabia și str. V. Pirogov, or. Rezina (partea numerelor pare)

Lucrări de amenajare a străzilor (I etapă): Gura Humorului, Petru Nicolai, Efim Tiron, Energeticienilor, Roma și str. Suceava din or. Rezina.

 • Darea de seamă de atribuire contractelorLucrări de amenajare a străzilor (I etapă): Gura Humorului, Petru Nicolai, Efim Tiron, Energeticienilor, Roma și str. Suceava din or. Rezina.”;
 • Anunț de atribuire contractelor: Lucrări de amenajare a străzilor (I etapă): Gura Humorului, Petru Nicolai, Efim Tiron, Energeticienilor, Roma și str. Suceava din or. Rezina.

Procurarea mobilierului pentru sediului primariei, instituțiile de educație timpurie și instituțiile de cultură, subordonate primariei or. Rezina.

Achiziționarea  produselor  alimentare – Pește, pentru instituțiile preșcolare a or. Rezina, pe perioada trimestrului III, anul 2023

Lucrări de reparație capitală a drumurilor locale din or. Rezina, satele Ciorna, Boșernița și Stohnaia.

 • Anunț de participare prin sistem SIA RSAP ”Lucrări de reparație capitală a drumurilor locale din or. Rezina, satele Ciorna, Boșernița și Stohnaia.”;
 • DUAE pentru ”Lucrări de reparație capitală a drumurilor locale din or. Rezina, satele Ciorna, Boșernița și Stohnaia.”;
 • Documentația Standard pentru ”Lucrări de reparație capitală a drumurilor locale din or. Rezina, satele Ciorna, Boșernița și Stohnaia.”;
 •  Caiet de sarciniLucrări de reparație capitală a drumurilor locale din or. Rezina, satele Ciorna, Boșernița și Stohnaia.”.

Procurarea pavilioanelor pentru instituțiile de educație timpurie subordonate primariei or. Rezina.

Lot I: Lucrări de amenajare a teritoriului, reabilitarea căilor de acces: str. 27 August 1989, cuprinsă între str. Basarabia și str. V. Pirogov, or. Rezina (partea numerelor pare)

 • Anunț de participare prin sistem SIA RSAP ”Lot I: Lucrări de amenajare a teritoriului, reabilitarea căilor de acces: str. 27 August 1989, cuprinsă între str. Basarabia și str. V. Pirogov, or. Rezina (partea numerelor pare)”;
 • DUAE pentru  ”Lot I: Lucrări de amenajare a teritoriului, reabilitarea căilor de acces: str. 27 August 1989, cuprinsă între str. Basarabia și str. V. Pirogov, or. Rezina (partea numerelor pare)”;
 • Documentația Standard pentru ”Lot I: Lucrări de amenajare a teritoriului, reabilitarea căilor de acces: str. 27 August 1989, cuprinsă între str. Basarabia și str. V. Pirogov, or. Rezina (partea numerelor pare)”;
 • Caiet de sarciniLot I: Lucrări de amenajare a teritoriului, reabilitarea căilor de acces: str. 27 August 1989, cuprinsă între str. Basarabia și str. V. Pirogov, or. Rezina (partea numerelor pare)”.

Procurarea mobilierului pentru sediului primariei, instituțiile de educație timpurie și instituțiile de cultură, subordonate primariei or. Rezina pentru anul 2023 

 • Anunț de participare prin sistem SIA RSAP ”Procurarea mobilierului pentru sediului primariei, instituțiile de educație timpurie și instituțiile de cultură, subordonate primariei or. Rezina pentru anul 2023”; 
 • DUAE pentru ”Procurarea mobilierului pentru sediului primariei, instituțiile de educație timpurie și instituțiile de cultură, subordonate primariei or. Rezina pentru anul 2023”;
 • Documentația Standard pentru ”Procurarea mobilierului pentru sediului primariei, instituțiile de educație timpurie și instituțiile de cultură, subordonate primariei or. Rezina pentru anul 2023”;
 • Anexa nr. 1 la Anunt de participare pentru ”Procurarea mobilierului pentru sediului primariei, instituțiile de educație timpurie și instituțiile de cultură, subordonate primariei or. Rezina pentru anul 2023”.

Achiziționarea  materialelor de constracție și  articole conexe pentru instituțiile subordonate primariei or. Rezina  pentru anul 2023

Lucrări de reparație capitală a îmbrăcămintei rutiere pe străzile: Florilor sectorul 1, Florilor sectorul 2, intersecția str. 27 August cu str. Florilor și a drumului local la Cimitirul nou, or. Rezina.

 • Darea de seamă de atribuire a contractului de achiziții publice: ”Lucrări de reparație capitală a îmbrăcămintei rutiere pe străzile: Florilor sectorul 1, Florilor sectorul 2, intersecția str. 27 August cu str. Florilor și a drumului local la Cimitirul nou, or. Rezina”;
 • Anunț de atribuire a contractului:Lucrări de reparație capitală a îmbrăcămintei rutiere pe străzile: Florilor sectorul 1, Florilor sectorul 2, intersecția str. 27 August cu str. Florilor și a drumului local la Cimitirul nou, or. Rezina”;

Lucrări de construcție a unui segment de gard la cimitirul nou din  or. Rezina

Lucrări de amenajare a străzilor (I etapă): Gura Humorului, Petru Nicolai, Efim Tiron, Energeticienilor, Roma și str. Suceava din or. Rezina

 • Anunț de participare prin sistem SIA RSAP  ”Lucrări de amenajare a străzilor (I etapă): Gura Humorului, Petru Nicolai, Efim Tiron, Energeticienilor, Roma și str. Suceava din or. Rezina.”;
 • DUAE pentru  ”Lucrări de amenajare a străzilor (I etapă): Gura Humorului, Petru Nicolai, Efim Tiron, Energeticienilor, Roma și str. Suceava din or. Rezina.”;
 • Documentația Standart pentru  ”Lucrări de amenajare a străzilor (I etapă): Gura Humorului, Petru Nicolai, Efim Tiron, Energeticienilor, Roma și str. Suceava din or. Rezina.”;
 • Caiet de sarcini Lucrări de amenajare a străzilor (I etapă): Gura Humorului, Petru Nicolai, Efim Tiron, Energeticienilor, Roma și str. Suceava din or. Rezina.”.

Achiziționarea  materialelor de construcție și articole conexe  pentru instituțiile subordonate primariei or. Rezina  anul 2023

 • Anunț de participare prin sistem SIA RSAP  ”Procurarea  materialelor de construcție și articole conexe  pentru instituțiile subordonate primariei or. Rezina  anul 2023”;
 • DUAE pentru  ”Procurarea  materialelor de construcție și articole conexe  pentru instituțiile subordonate primariei or. Rezina  anul 2023”;
 • Documentația Standart pentru  ”Procurarea  materialelor de construcție și articole conexe  pentru instituțiile subordonate primariei or. Rezina  anul 2023”;
 • Caiet de sarcini pentru ”Procurarea  materialelor de construcție și articole conexe  pentru instituțiile subordonate primariei or. Rezina  anul 2023”.

Procurarea inventarului pentru terenurile de joacă, instituțiilor de educație timpurie subordinate primariei or. Rezina

Lucrări de reparație capitală a îmbrăcămintei rutiere pe străzile: Florilor sectorul 1, Florilor sectorul 2, intersecția str.27 August cu str. Florilor și a drumului local la Cimitirul nou, or. Rezina.

 • Anunț de participare prin sistem SIA RSAP ”Lucrări de reparație capitală a îmbrăcămintei rutiere pe străzile: Florilor sectorul 1, Florilor  sectorul 2, intersecția str. 27 August cu str. Florilor și a drumului local la Cimitirul nou, or. Rezina”;
 • DUAE pentru RSAP ”Lucrări de reparație capitală a îmbrăcămintei rutiere pe străzile: Florilor sectorul 1, Florilor sectorul 2, intersecția str.27 August cu str. Florilor și a drumului local la Cimitirul nou, or. Rezina”;
 • Documentația Standard pentru RSAP ”Lucrări de reparație capitală a îmbrăcămintei rutiere pe străzile: Florilor sectorul 1, Florilor sectorul 2, intersecția str.27 August cu str. Florilor și a drumului local la Cimitirul nou, or. Rezina”;
 • Caiet de sarcini pentru RSAP ”Lucrări de reparație capitală a îmbrăcămintei rutiere pe străzile: Florilor sectorul 1, Florilor sectorul 2, intersecția str.27 August cu str. Florilor și a drumului local la Cimitirul nou, or. Rezina”.

Lucrări de construcție a unui segment de gard la cimitirul nou din or. Rezina

 • Anunț de participare prin sistem SIA RSAP ”Lucrări de construcție a unui segment de gard la cimitirul nou din or. Rezina”;
 • DUAE pentru ”Lucrări de construcție a unui segment de gard la cimitirul nou din or. Rezina”;
 • Documentația Standard pentru ”Lucrări de construcție a unui segment de gard la cimitirul nou din or. Rezina”;
 • Caiet de sarcini pentru ”Lucrări de construcție a unui segment de gard la cimitirul nou din or. Rezina”.

Procurarea pavilioanelor pentru instituțiile de educație timpurie subordonate primariei or. Rezina.

 • Anunț de participare prin sistem SIA RSAP  ”Procurarea pavilioanelor pentru instituțiile de educație timpurie subordonate primariei or. Rezina”;
 • DUAE pentru ”Procurarea pavilioanelor pentru instituțiile de educație timpurie subordonate primariei or. Rezina”;
 • Documentația Standart pentru  ”Procurarea pavilioanelor pentru instituțiile de educație timpurie subordonate primariei or. Rezina”;
 • Anexa nr.1 la Anunț de participare ”Procurarea pavilioanelor pentru instituțiile de educație timpurie subordonate primariei or. Rezina”.

Procurarea inventarului pentru terenurile de joacă, instituțiilor de educație timpurie subordinate primariei or. Rezina

 • Anunț de participare prin sistem SIA RSAP  ”Procurarea inventarului pentru terenurile de joacă, instituțiilor de educație timpurie subordinate primariei or. Rezina”;
 • DUAE pentru  ”Procurarea inventarului pentru terenurile de joacă, instituțiilor de educație timpurie subordinate primariei or. Rezina”;
 • Documentația Standart pentru  ”Procurarea inventarului pentru terenurile de joacă, instituțiilor de educație timpurie subordinate primariei or. Rezina”;
 • Caiet de sarcini ”Procurarea inventarului pentru terenurile de joacă, instituțiilor de educație timpurie subordinate primariei or. Rezina”;
 • Anexa nr.1 la Anunț de participare ”Procurarea inventarului pentru terenurile de joacă, instituțiilor de educație timpurie subordinate primariei or. Rezina”.

Lucrări  de proiectare pentru amenajare  a unor zone din or. Rezina

Procurarea  produselor  alimentare  pentru instituțiile preșcolare or. Rezina,  pe perioda trimestrelor II, anului 2023

Lucrări de Renovarea traseului de apeduct cu montarea hidranților și robinetului antiincendiar de pe str. Șciusev – Sf. Ilie – 1 Mai, or. Rezina

 • Darea de seamă de atribuire contractelor: Lucrări de Renovarea  traseului de apeduct cu montarea hidranților și robinetului antiincendiar de pe str. Șciusev – Sf. Ilie – 1 Mai, or. Rezina
 • Anunț  de atribuire contractelor: Lucrări de Renovarea traseului de apeduct cu montarea hidranților și robinetului antiincendiar de pe str. Șciusev – Sf. Ilie – 1 Mai, or. Rezina

Procurarea produselor alimentare pentru instituțiile preșcolare or. Rezina, pe perioada trimestrelor II-III anului 2023.

Servicii de emitere și livrare a tichetelor de masă pe suport electronic și servicii conexe pentru salariaților primăriei orașului Rezina pentru anul 2023

Procurarea produselor alimentare pentru instituțiile preșcolare pe perioada trimestrului II, anului 2023 (repetat)

 • Anunț de participare (repetat) prin sistem SIA RSAP ”Procurarea produselor alimentare pentru instituțiile preșcolare pe perioada trimestrului II, anului 2023”;
 • DUAE (repetat) pentru ”Procurarea produselor alimentare pentru instituțiile preșcolare pe perioada trimestrului II, anului 2023”;
 • Documentația Standard (repetat) pentru ”Procurarea produselor alimentare pentru instituțiile  preșcolare pe perioada trimestrului II, anului 2023”;

Procurarea  materialelor de uz gospodăresc și veselei de bucătărie pentru instituțiile subordonate primăriei or. Rezina  anul 2023

Lucrări de de Renovarea traseului de apeduct cu montarea hidranților și robinetului antiincendiar de pe str. Șciusev – Sf. Ilie – 1 Mai, or. Rezina

 • Anunț de participare prin sistem SIA RSAP ”Lucrări de de Renovarea traseului de apeduct cu montarea hidranților și robinetului antiincendiar de pe str. Șciusev – Sf. Ilie – 1 Mai, or. Rezina”;
 • DUAE pentru ”Lucrări de de Renovarea traseului de apeduct cu montarea hidranților și robinetului antiincendiar de pe str. Șciusev – Sf. Ilie – 1 Mai, or. Rezina”;
 • Documentația Standard pentru ”Lucrări de de Renovarea traseului de apeduct cu montarea hidranților și robinetului antiincendiar de pe str. Șciusev – Sf. Ilie – 1 Mai, or. Rezina”;
 • Caiet de sarcini Lucrări de de Renovarea traseului de apeduct cu montarea hidranților și robinetului antiincendiar de pe str. Șciusev – Sf. Ilie – 1 Mai, or. Rezina”.

Lucrări  de proiectare pentru amenajare  a unor zone din or. Rezina

 • Anunț de participare prin sistem SIA RSAP  ”Lucrări  de proiectare pentru amenajare  a unor zone din or. Rezina”;
 • DUAE pentru  ”Lucrări  de proiectare pentru amenajare  a unor zone din or. Rezina
 • Documentația Standart pentru  Lucrări  de proiectare pentru amenajare  a unor zone din or. Rezina
 • Caiet de sarciniLucrări  de proiectare pentru amenajare  a unor zone din or. Rezina

Achiziționarea  materialelor de uz gospodăresc și veselei de bucătărie pentru instituțiile subordonate primariei or. Rezina  anul 2023

 • Anunț de participare (repetat) prin sistem SIA RSAP  ”Procurarea  materialelor de uz gospodăresc și veselei de bucătărie pentru instituțiile subordonate primariei or. Rezina  anul 2023”;
 • DUAE pentru  ”Procurarea  materialelor de uz gospodăresc și veselei de bucătărie pentru instituțiile subordonate primariei or. Rezina  anul 2023”;
 • Documentația Standart pentru  ”Procurarea  materialelor de uz gospodăresc și veselei de bucătărie pentru instituțiile subordonate primariei or. Rezina  anul 2023”;
 • Caiet de sarcini pentru ”Procurarea  materialelor de uz gospodăresc și veselei de bucătărie pentru instituțiile subordonate primariei or. Rezina  anul 2023”.
 • Lista adreselor institutiilor sub. prim. or. Rezina

Procurarea produselor alimentare pentru instituțiile preșcolare pe perioada trimestrelor II – III, anului 2023

Servicii  de emitere și livrare a tichetelor de masă pe suport electronic și servicii conexe pentru salariaților primariei orașului Rezina pentru anul 2023

 • Anunț de participare pentru ” Servicii  de emitere și livrare a tichetelor de masă pe suport electronic și servicii conexe pentru salariaților primariei orașului Rezina pentru anul 2023 ”;
 • DUAE  pentru ”Servicii  de emitere și livrare a tichetelor de masă pe suport electronic și servicii conexe pentru salariaților primariei orașului Rezina pentru anul 2023 ”;
 • Documentația Standart pentru ” Servicii  de emitere și livrare a tichetelor de masă pe suport electronic și servicii conexe pentru salariaților primariei orașului Rezina pentru anul 2023 ”;
 • Caiet de sarcini pentru ” Servicii  de emitere și livrare a tichetelor de masă pe suport electronic și servicii conexe pentru salariaților primariei orașului Rezina pentru anul 2023 ”.

Procurarea produselor alimentare pentru instituțiile preșcolare or. Rezina, pe perioada trimestrul I anului 2023. (repetat)

Servicii de curățenie și igienizare în mediu urban, rural și servicii conexe în primăria orașului Rezina pentru anul 2023

Procurarea produselor alimentare pentru instituțiile preșcolare or. Rezina, pe perioada trimestrul I anului 2023.

Procurarea produselor alimentare pentru instituțiile preșcolare pe perioada trimestru I, anului 2023(repetat)

 • Anunț de participare (repetat) prin sistem SIA RSAP  ”Procurarea produselor alimentare pentru instituțiile preșcolare pe perioada trimestru I, anului 2023”;
 • DUAE pentru ”Procurarea produselor alimentare pentru instituțiile      preșcolare pe perioada trimestru I, anului 2023”;
 • Documentația Standart (repetat) pentru ”Procurarea produselor alimentare pentru instituțiile  preșcolare pe perioada trimestru I, anului 2023”;

Procurarea  produselor  alimentare  – Pâine pentru instituțiile preșcolare or. Rezina, pentru  anului 2023

Servicii de curățenie și igienizare în mediu urban,  rural  și servicii conexe  în primaria orașului Rezina pentru anul 2023

 • Anunț de participare prin sistem SIA RSAP  ”Servicii de curățenie și igienizare în mediu urban, rural și servicii conexe în primaria orașului Rezina pentru anul 2023”;
 • DUAE pentru ”Servicii de curățenie și igienizare în mediu urban, rural și servicii conexe în primaria orașului Rezina pentru anul 2023”;
 • Documentația Standart pentru  ”Servicii de curățenie și igienizare în mediu urban, rural și servicii conexe în primaria orașului Rezina pentru anul 2023”;
 • Caiet de sarcini pentru ”Servicii de curățenie și igienizare în mediu urban, rural și servicii conexe în primaria orașului Rezina pentru anul 2023”.

Procurarea produselor alimentare pentru instituțiile preșcolare pe perioada trimestru I, anului 2023

 • Anunț de participare (repetat) prin sistem SIA RSAP ”Procurarea produselor alimentare pentru instituțiile preșcolare pe perioada trimestru I, anului 2023”;
 • DUAE pentru ”Procurarea produselor alimentare pentru instituțiile preșcolare pe perioada trimestru I, anului 2023”;
 • Documentația Standart pentru ”Procurarea produselor alimentare pentru instituțiile preșcolare pe perioada trimestru I, anului 2023”;
 • Caiet de sarcini pentru ”Procurarea produselor alimentare pentru instituțiile preșcolare pe perioada trimestru I, anului 2023”.

Procurarea  produselor alimentare – Pâine pentru instituțiile preșcolare pentru  anul 2023

 • Anunț de participare prin sistem SIA RSAP ”Procurarea produselor alimentare – Pâine pentru instituțiile preșcolare pentru anul 2023”;
 • DUAE pentru ”Procurarea produselor alimentare – Pâine pentru instituțiile preșcolare pentru anul 2023”;
 • Documentația Standart pentru ”Procurarea produselor alimentare – Pâine pentru instituțiile preșcolare pentru anul 2023”;
 • Caiet de sarcini pentru ”Procurarea produselor alimentare – Pâine pentru instituțiile preșcolare pentru anul 2023”.

Lucrări de construcție a gazoductului de presiune medie din s. Ciorna, or. Rezina

Lucrări de construcție a gazoductului de presiune medie din s. Ciorna, or. Rezina _

 • Anunț de participare prin sistem SIA RSAP ”Lucrări de construcție a gazoductului de presiune medie din s. Ciorna, or. Rezina”;
 • DUAE pentru ”Lucrări de construcție a gazoductului de presiune medie din s. Ciorna, or. Rezina”;
 • Documentația Standart pentru ”Lucrări de construcție a gazoductului de presiune medie din s. Ciorna, or. Rezina”;
 • Caiet de sarcini Lucrări de construcție a gazoductului de presiune medie din s. Ciorna, or. Rezina”.

Procurarea  produselor  alimentare  pentru instituțiile preșcolare or. Rezina,  pe perioda trimestrului IV a anului 2022.

Procurarea produselor alimentare pentru instituțiile preșcolare pe perioada trimestru IV, anului 2022

 • Anunț de participare (repetat) prin sistem SIA RSAP ”Procurarea produselor alimentare pentru instituțiile preșcolare pe perioada trimestru IV, anului 2022”;
 • DUAE pentru ”Procurarea produselor alimentare pentru instituțiile preșcolare pe perioada trimestru IV, anului 2022”;
 • Documentația Standart pentru ”Procurarea produselor alimentare pentru instituțiile  preșcolare pe perioada trimestru IV, anului 2022”;
 • Caiet de sarcini pentru ”Procurarea produselor alimentare pentru instituțiile preșcolare pe perioada trimestru IV, anului 2022”.

Lucrări de  reparație capitală a îmbrăcămintei rutiere din străzile or. Rezina   

Lucrări de reparație capitală a segmentelor de scări din or. Rezina și s. Ciorna

Lucrări de reparatie capitală a segmentelor de scări din or. Rezina si s. Ciorna

 • Anunt de participare prin sistem SIA RSAP  ”Lucrări de reparatie capitală a segmentelor de scări din or. Rezina si s. Ciorna”;
 • DUAE pentru  ”Lucrări de reparatie capitală a segmentelor de scări din or. Rezina si s. Ciorna”;
 • Documentatia standart pentru  ”Lucrări de reparatie capitală a segmentelor de scări din or. Rezina si s. Ciorna”;
 • Caiet de sarcini Lucrări de reparatie capitală a segmentelor de scări din or. Rezina si s. Ciorna”.

Lucrări de  reparație capitală a îmbrăcămintei rutiere din străzile or. Rezina

 • Anunt de participare  prin sistem SIA RSAP  ”Lucrări de  reparație capitală a îmbrăcămintei rutiere din străzile or. Rezina”;
 • DUAE pentru ”Lucrări de  reparație capitală a îmbrăcămintei rutiere din străzile or. Rezina”;
 • Documentația Standart pentru  ”Lucrări de  reparație capitală a îmbrăcămintei rutiere din străzile or. Rezina”;
 • Caiet de sarciniLucrări de  reparație capitală a îmbrăcămintei rutiere din străzile or. Rezina”.

Lucrări de construcția rețelei de canalizare din or. Rezina, străzile V. Lupu, Sf. Ilie, Boris Glavan, 8 Martie cu conectarea la str. Voluntarilor

Lucrări de  construcția traseului de canalizare din cartierul Rezina-Vest, or. Rezina  linnkul: https://achizitii.md/ro/public/tender/21052301/

Proroiectul moldo – slovac „Îmbunătățirea calității vieții cetățenilor din Rezina: asigurarea accesului la sistemul de canalizare”   finanțat  de Slovak Aid – Asistență oficială pentru dezvoltare a Republicii Slovace în temeiul contractului nr. SAMRS/2021/MD/1/8 și cofinanțat de Agenția de Dezvoltarea Regională Senec Pezinok și contribuția primariei or. Rezina.

Procurarea  produselor  alimentare  pentru instituțiile preșcolare or. Rezina,  pe perioda trimestrul II – III  anului 2022. (repetat) 

Procurarea  materialelor de uz gospodăresc și veselei de bucătărie pentru instituțiile subordonate primăriei or. Rezina  anul 2022(repetat)

Procurarea  produselor  alimentare  pentru instituțiile preșcolare or. Rezina,  pe perioada trimestrul II – III  anului 2022.  

Procurarea produselor alimentare pentru instituțiile preșcolare pe perioada trimestru II – III, anului 2022 (repetat)

 • Anunț de participare (repetat) prin sistem SIA RSAP  ”Procurarea produselor alimentare pentru instituțiile preșcolare pe perioada trimestru II – III, anului 2022”;
 • DUAE pentru ”Procurarea produselor alimentare pentru instituțiile      preșcolare pe perioada trimestru II – III, anului 2022”;
 • Documentația Standart pentru ”Procurarea produselor alimentare pentru instituțiile  preșcolare pe perioada trimestru II – III, anului 2022”;
 • Caiet de sarcini pentru ” Procurarea produselor alimentare pentru instituțiile      preșcolare pe perioada trimestru II – III, anului 2022”.

Procurarea  materialelor de uz gospodăresc și veselei de bucătărie pentru instituțiile subordonate primariei or. Rezina  anul 2022 (repetat)

 • Anunț de participare (repetat) prin sistem SIA RSAP  ”Procurarea  materialelor de uz gospodăresc și veselei de bucătărie pentru instituțiile subordonate primariei or. Rezina  anul 2022”;
 • DUAE pentru  ”Procurarea  materialelor de uz gospodăresc și veselei de bucătărie pentru instituțiile subordonate primariei or. Rezina  anul 2022”;
 • Documentația Standart pentru  ”Procurarea  materialelor de uz gospodăresc și veselei de bucătărie pentru instituțiile subordonate primariei or. Rezina  anul 2022”;
 • Caiet de sarcini pentru ”Procurarea  materialelor de uz gospodăresc și veselei de bucătărie pentru instituțiile subordonate primariei or. Rezina  anul 2022”.

Procurarea  materialelor de uz gospodăresc și veselei de bucătărie pentru instituțiile subordonate primariei or. Rezina  anul 2022

Lucrări de construcția rețelei de canalizare din or. Rezina, străzile V. Lupu, Sf. Ilie, Boris Glavan, 8 Martie cu conectarea la str. Volontarilor

 • Anunț de participare prin sistem SIA RSAP  ”Lucrări de construcția rețelei de canalizare din or. Rezina, străzile V. Lupu, Sf. Ilie, Boris Glavan, 8 Martie cu conectarea la str. Volontarilor”;
 • DUAE pentru ”Lucrări de construcția rețelei de canalizare din or. Rezina, străzile V. Lupu, Sf. Ilie, Boris Glavan, 8 Martie cu conectarea la str. Volontarilor”;
 • Documentația Standart pentru ”Lucrări de construcția rețelei de canalizare din or. Rezina, străzile V. Lupu, Sf. Ilie, Boris Glavan, 8 Martie cu conectarea la str. Volontarilor”;
 • Caiet de sarcini pentru ”Lucrări de construcția rețelei de canalizare din or. Rezina, străzile V. Lupu, Sf. Ilie, Boris Glavan, 8 Martie cu conectarea la str. Volontarilor”.

Procurarea produselor alimentare pentru instituțiile preșcolare pe perioada trimestru II – III, anului 2022

 • Anunț de participare prin sistem SIA RSAP  ”Procurarea produselor alimentare pentru instituțiile preșcolare pe perioada trimestru II – III, anului 2022”;
 • DUAE pentru ”Procurarea produselor alimentare pentru instituțiile      preșcolare pe perioada trimestru II – III, anului 2022”;
 • Documentația Standart pentru ”Procurarea produselor alimentare pentru instituțiile  preșcolare pe perioada trimestru II – III, anului 2022”;
 • Caiet de sarcini pentru ” Procurarea produselor alimentare pentru instituțiile      preșcolare pe perioada trimestru II – III, anului 2022”.

Procurarea  materialelor de uz gospodăresc și veselei de bucătărie pentru instituțiile subordonate primariei or. Rezina  anul 2022

 • Anunț de participare prin sistem SIA RSAP  ”Procurarea  materialelor de uz gospodăresc și veselei de bucătărie pentru instituțiile subordonate primariei or. Rezina  anul 2022”;
 • DUAE pentru  ”Procurarea  materialelor de uz gospodăresc și veselei de bucătărie pentru instituțiile subordonate primariei or. Rezina  anul 2022”;
 • Documentația Standardpentru  ”Procurarea  materialelor de uz gospodăresc și veselei de bucătărie pentru instituțiile subordonate primariei or. Rezina  anul 2022”;
 • Caiet de sarcini pentru ”Procurarea  materialelor de uz gospodăresc și veselei de bucătărie pentru instituțiile subordonate primariei or. Rezina  anul 2022”.

Lucrări de  construcția traseului de canalizare din cartierul Rezina-Vest, or. Rezina

linkul: https://achizitii.md/ro/public/tender/21052301/

Proiectul moldo – slovac „Îmbunătățirea calității vieții cetățenilor din Rezina: asigurarea accesului la sistemul de canalizare”   finanțat  de Slovak Aid – Asistență oficială pentru dezvoltare a Republicii Slovace în temeiul contractului nr. SAMRS/2021/MD/1/8 și cofinanțat de Agenția de Dezvoltarea Regională Senec Pezinok și contribuția primariei or. Rezina.

 • Anunț de participare prin sistem SIA RSAP  ”Lucrări de  construcția traseului de canalizare din cartierul Rezina-Vest, or. Rezina”;
 • DUAE pentru  ”Lucrări de  construcția traseului de canalizare din cartierul Rezina-Vest, or. Rezina”;
 • Documentatia standardpentru  ”Lucrări de  construcția traseului de canalizare din cartierul Rezina-Vest, or. Rezina”; 
 • Caiet de sarciniLucrări de  construcția traseului de canalizare din cartierul Rezina-Vest, or. Rezina”;

Servicii de curățenie și igienizare în mediu urban,  rural  și servicii conexe  în primaria orașului Rezina pentru anul 2022  

Procurarea  produselor  alimentare  pentru instituțiile preșcolare or. Rezina,  pe perioda trimestrul I  anului 2022. (repetat) 

 • Darea de seamă de atribuire contractelor: Procurarea  produselor  alimentare  pentru instituțiile preșcolare or. Rezina, pe perioda trimestrul I  anului 2022 (repetat).
 • Anunț  de atribuire contractelor: Procurarea  produselor  alimentare   pentru instituțiile preșcolare or. Rezina, pe perioda trimestrul I  anului 2022 (repetat).  

Procurarea  produselor  alimentare – Pâine  pentru instituțiile preșcolare or. Rezina,  pentru  anul 2022.

Procurarea  produselor  alimentare  pentru instituțiile preșcolare or. Rezina,  pe perioda trimestrul I  anului 2022.

Procurarea  produselor  alimentare  pentru instituțiile preșcolare or. Rezina,  pe perioda trimestrul I  anului 2022.

Achiziționare serviciilor de furnizare consumului a energiei electrice pentru primaria orașului Rezina anul 2022

 • Darea de seamă de atribuire a contractului de achiziții publice: ”Achiziționare  serviciilor de furnizare consumului a energiei electrice pentru primaria orașului Rezina anul 2022”.
 • Anunt de atribuire a contractului: ”Achiziționare  serviciilor de furnizare consumului a energiei electrice pentru primaria orașului Rezina anul 2022”.

Procurarea  produselor  alimentare  – Pâine pentru instituțiile preșcolare pentru  anul 2022   (repetat)

 • Anunț de participare prin sistem SIA RSAP  ”Procurarea  produselor  alimentare  – Pâine pentru instituțiile preșcolare pentru  anul  2022”;
 • DUAE pentru ” Procurarea  produselor  alimentare  – Pâine pentru instituțiile preșcolare pentru  anul  2022”;
 • Documentația Standart pentru ” Procurarea  produselor  alimentare  – Pâine pentru instituțiile preșcolare pentru  anul  2022”;
 • Caiet de sarcini pentru  ” Procurarea  produselor  alimentare  – Pâine pentru instituțiile preșcolare pentru  anul  2022”;

Procurarea  produselor  alimentare  – Pâine pentru instituțiile preșcolare or. Rezina, pentru  anului 2022.

 • Darea de seamă de anulare a procedurii  de atribuire: Procurarea  produselor  alimentare  – Pâine pentru instituțiile preșcolare or. Rezina, pentru  anului 2022.
 • Decizie de anulare a procedurii  de atribuire: Procurarea  produselor  alimentare  – Pâine pentru instituțiile preșcolare or. Rezina, pentru  anului 2022.

Procurarea  produselor  alimentare  – Pâine pentru instituțiile preșcolare pentru  anului 2022

 • Anunț de participare prin sistem SIA RSAP  ”Procurarea  produselor  alimentare  – Pâine pentru instituțiile preșcolare pentru  anului 2022”;
 • DUAE pentru ” Procurarea  produselor  alimentare  – Pâine pentru instituțiile preșcolare pentru  anului 2022”;
 • Documentația Standart pentru ” Procurarea  produselor  alimentare  – Pâine pentru instituțiile preșcolare pentru  anului 2022”;
 • Caiet de sarcini pentru  ” Procurarea  produselor  alimentare  – Pâine pentru instituțiile preșcolare pentru  anului 2022”

Servicii de curățenie și igienizare în mediu urban,  rural  și servicii conexe  în primaria orașului Rezina pentru anul 2022  

 • Anunt de participare prin sistem SIA RSAP  ”Servicii de curățenie și igienizare în mediu urban, rural și servicii conexe în primaria orașului Rezina pentru anul 2022”;
 • DUAE pentru  ”Servicii de curățenie și igienizare în mediu urban, rural și servicii conexe în primaria orașului Rezina pentru anul 2022”;
 • Documentatia Standart  pentru  ”Servicii de curățenie și igienizare în mediu urban, rural și servicii conexe în primaria orașului Rezina pentru anul 2022”;
 • Caiet de sarcini  pentru ”Servicii de curățenie și igienizare în mediu urban, rural și servicii conexe în primaria orașului Rezina pentru anul 2022”.

Achiziționarea serviciilor de furnizare consumului a energiei electrice pentru primaria orașului Rezina anul 2022

 • Anunț de participareprin  sistem SIA RSAP  ”Achiziționarea serviciilor de furnizare consumului a energiei electrice pentru primaria orașului Rezina anul 2022”;
 • DUAE pentru  ”Achiziționarea serviciilor de furnizare consumului a energiei electrice pentru primaria orașului Rezina anul 2022”;
 • Documentația Standart pentru  ”Achiziționarea serviciilor de furnizare consumului a energiei electrice pentru primaria orașului Rezina anul 2022”;
 • Caiet de sarcini pentru ””Achiziționarea serviciilor de furnizare consumului a energiei electrice pentru primaria orașului Rezina anul 2022”.

Procurarea produselor de origine animală, carne pentru instituțiile preșcolare  peperioada  trimestru IV anul 2021

Lucrări de reparația curentă a 7 foișoare de la grădinița de copii nr. 6, or. Rezina

Procurarea produselor de origine animală, carne pentru instituțiile preșcolare  peperioada  trimestru IV anul 2021

 • Anunț de participare  prin sistem SIA RSAP  ”Procurarea produselor de origine animală, carne pentru instituțiile preșcolare  peperioada  trimestru IV anul 2021”;
 • DUAE  pentru  ”Procurarea produselor de origine animală, carne pentru instituțiile preșcolare  peperioada  trimestru IV anul 2021”;
 • Documentația Standart  pentru ”Procurarea produselor de origine animală, carne pentru instituțiile preșcolare  peperioada  trimestru IV anul 2021”;
 • Lista adreselor instituțiilor preșcolare  subordonate primariei orașului Rezina  pentru livrarea bunurilor ”Procurarea produselor de origine animală, carne pentru instituțiile preșcolare  peperioada  trimestru IV anul 2021”.

Procurarea produselor alimentare   pentru instituțiile preșcolare pe perioada  trimestrului  IV anului  2021,  primaria  or. Rezina

 • Darea de seamă de atribuire a contractelor de achiziții publice:”Procurarea produselor alimentare  pentru  instituțiile preșcolare pe perioada  trimestrului  IV anului 2021,  primaria  or. Rezina”.
 • Anunt de atribuire a contractelor: ”Procurarea produselor alimentare pentru  instituțiile preșcolare pe perioada  trimestrului  IV anului 2021,  primaria  or. Rezina”.

Procurarea  unui automobil  de serviciu pentru primaria or. Rezina.

Lucrări de construcție a Traseelor de apeduct cu montarea hidranților: pe str. 27 August (spitalul), or. Rezina – 2buc. și  în regiunea pieței din or. Rezina – 3buc.

Lucrări de reparația curentă a 7 foișoare de la grădinița de copii nr. 6 or. Rezina

 • Anunț de participare prin sistem SIA RSAP  ”Lucrări de reparația curentă a 7 foișoare de la grădinița de copii nr. 6 or. Rezina”;
 • DUAE pentru ”Lucrări de reparația curentă a 7 foișoare de la grădinița de copii nr. 6 or. Rezina”;
 • Documentația Standart pentru  ”Lucrări de reparația curentă a 7 foișoare de la grădinița de copii nr. 6 or. Rezina”;
 • Caiet de sarcini ”Lucrări de reparația curentă a 7 foișoare de la grădinița de copii nr. 6 or. Rezina”.

Lucrări de construcție a Traseelor de apeduct cu montarea hidranților: pe str. 27 August (spitalul), or. Rezina – 2buc. și  în regiunea pieței din or. Rezina – 3buc.

 • Anunț de participare prin sistem SIA RSAP  ”Lucrări de construcție a Traseelor de apeduct cu montarea hidranților: pe str. 27 August (spitalul), or. Rezina – 2buc. și  în regiunea pieței din or. Rezina – 3buc”;
 • DUAE pentru  ” Lucrări de construcție a Traseelor de apeduct cu montarea hidranților: pe str. 27 August (spitalul), or. Rezina – 2buc. și  în regiunea pieței din or. Rezina – 3buc”;
 • Documentația Standart pentru  ” Lucrări de construcție a Traseelor de apeduct cu montarea hidranților: pe str. 27 August (spitalul), or. Rezina – 2buc. și  în regiunea pieței din or. Rezina – 3buc”;
 • Caiet de sarciniLucrări de construcție a Traseelor de apeduct cu montarea hidranților: pe str. 27 August (spitalul), or. Rezina – 2buc. și  în regiunea pieței din or. Rezina – 3buc”;

Lucrări capitale de betonare a străzilor 31 August 1989 și Fîntînilor, satul Ciorna, r-ul Rezina

Procurarea  unui automobil  de serviciu pentru primaria or. Rezina.

Procurarea  produselor  alimentare pentru instituțiile preșcolare pe perioada trimestru IV anului 2021.

 • Anunț de participare prin sistem SIA RSAP  ”Procurarea  produselor  alimentare pentru instituțiile preșcolare pe perioada trimestru IV anului 2021”;
 • DUAE pentru ” Procurarea  produselor  alimentare pentru instituțiile preșcolare pe perioada trimestru IV anului 2021”;
 • Documentația Standart pentru ” Procurarea  produselor  alimentare pentru instituțiile preșcolare pe perioada trimestru IV anului 2021”;
 • Caiet de sarcini pentru ” Procurarea  produselor  alimentare pentru instituțiile preșcolare pe perioada trimestru IV anului 2021”.

Lucrari de renoverea scărilor de la podul de peste râul Nistru pe segmentul Rîbnița – Rezina și construcția unei stații auto în orașul  Rezina

Lucrări capitale de betonare a străzilor 31 August 1989 și Fîntînilor, satul Ciorna, r-ul Rezina (modificata)

 • Anunț de participare prin sistem SIA RSAP  ”Lucrări capitale de betonare a străzilor 31 August 1989 și Fîntînilor, satul Ciorna, r-ul Rezina”;
 • DUAE  pentru  ”Lucrări capitale de betonare a străzilor 31 August 1989 și Fîntînilor, satul Ciorna, r-ul Rezina”;
 • Documentatia standart  pentru  ” Lucrări capitale de betonare a străzilor 31 August 1989 și Fîntînilor, satul Ciorna, r-ul Rezina”;
 • Caiet de sarcini (modificat) ” Lucrări capitale de betonare a străzilor 31 August 1989 și Fîntînilor, satul Ciorna, r-ul Rezina”.

Lucrări capitale de betonare a străzilor 31 August 1989 și Fîntînilor, satul Ciorna, r-ul Rezina

Lucrări de renovare a scărilor de la podul de peste râul Nistru pe segmentul Rîbnița – Rezina și construcția unei stații auto în orașul Rezina

 • Anunt de participare prin sistem SIA RSAP  ”Lucrari de renoverea scărilor de la podul de peste râul Nistru pe segmentul Rîbnița – Rezina și construcția unei stații auto în orașul  Rezina”;
 • DUAE  pentru  ” Lucrari de renoverea scărilor de la podul de peste râul Nistru pe segmentul Rîbnița – Rezina și construcția unei stații auto în orașul  Rezina”;
 • Documentatia standart pentru  ”Lucrari de renoverea scărilor de la podul de peste râul Nistru pe segmentul Rîbnița – Rezina și construcția unei stații auto în orașul  Rezina”;
 • Caiet de sarcini  ”Lucrari de renoverea scărilor de la podul de peste râul Nistru pe segmentul Rîbnița – Rezina și construcția unei stații auto în orașul  Rezina”.

Lucrări capitale de betonare a străzilor 31 August 1989 și Fîntînilor, satul Ciorna, r-ul Rezina

 • Anunț de participare prin sistem SIA RSAP  ” Lucrări capitale de betonare a străzilor 31 August 1989 și Fîntînilor, satul Ciorna, r-ul Rezina”;
 • DUAE pentru  ” Lucrări capitale de betonare a străzilor 31 August 1989 și Fîntînilor, satul Ciorna, r-ul Rezina”;
 • Documentația Standart pentru  ” Lucrări capitale de betonare a străzilor 31 August 1989 și Fîntînilor, satul Ciorna, r-ul Rezina”;
 • Caiet de sarcini” Lucrări capitale de betonare a străzilor 31 August 1989 și Fîntînilor, satul Ciorna, r-ul Rezina”;

Vă informăm că se organizează procedura achziții cu valoare mică privind achiziționarea : Procurarea produselor alimentare sezoniere pentru instituțiile preșcolare.

Procurarea materialelor de constracție și  articole conexe pentru instituțiile subordonate primariei or. Rezina anul 2021

Lucrări de reparație a îmbrăcămintei rutiere din străzile or. Rezina.

Procurarea materialelor de constracție și  articole conexe pentru instituțiile subordonate primariei or. Rezina anul 2021

 • Anunț de participare prin sistem SIA RSAP  ”Procurarea materialelor de constracție și  articole conexe pentru instituțiile subordonate primariei or. Rezina anul 2021”;
 • DUAE pentru  ”Procurarea materialelor de constracție și  articole conexe pentru instituțiile subordonate primariei or. Rezina anul 2021”;
 • Documentația Standart pentru  ”Procurarea materialelor de constracție și  articole conexe pentru instituțiile subordonate primariei or. Rezina anul 2021”.

Lucrări de reparație a îmbrăcămintei rutiere din străzile or. Rezina

 • Anunț de participare prin sistem SIA RSAP  ”Lucrări de reparație a îmbrăcămintei rutiere din străzile or. Rezina”;
 • DUAE pentru  ” Lucrări de reparație a îmbrăcămintei rutiere din străzile or. Rezina”;
 • Documentația Standart pentru  ”Lucrări de reparație a îmbrăcămintei rutiere din străzile or. Rezina”;
 • Caiet de sarcini pentru Lot I  ” Lucrări de reparația capitală a îmbrăcămintei rutiere din străzile or. Rezina”;
 • Caiet de sarcini pentru Lot II  ” Lucrări de reparația curentă a îmbrăcămintei rutiere din străzile or. Rezina”;
 • Caiet de sarcini pentru Lot III  ” Lucrări de reparația curentă parțială a  str. Centurii, or. Rezina”.

Procurarea  materialelor de uz gospodăresc și veselei de bucătărie pentru instituțiile subordonate primariei or. Rezina  anul 2021

Procurarea  materialelor de uz gospodăresc și veselei de bucătărie pentru instituțiile subordonate primariei or. Rezina  anul 2021_

 • Anunț de participare prin sistem SIA RSAP  ”Procurarea  materialelor de uz gospodăresc și veselei de bucătărie pentru instituțiile subordonate primariei or. Rezina  anul 2021”;
 • DUAE COP pentru ” Procurarea  materialelor de uz gospodăresc și veselei de bucătărie pentru instituțiile subordonate primariei or. Rezina  anul 2021”;
 • Documentatia Standart  pentru ” Procurarea  materialelor de uz gospodăresc și veselei de bucătărie pentru instituțiile subordonate primariei or. Rezina  anul 2021”;
 • Caiet de sarcini  pentru ” Procurarea  materialelor de uz gospodăresc și veselei de bucătărie pentru instituțiile subordonate primariei or. Rezina  anul 2021”.

Procurarea produselor alimentare   pentru instituțiile preșcolare pe perioada  trimestrului  II-III anului  2021,  primaria  or. Rezina

Procurarea  produselor  alimentare  pentru instituțiile preșcolare pe perioada trimestru II-III anului 2021 primaria  or. Rezina

Servicii de curățenie și igienizare în mediu urban,  rural  și servicii conexe  în primaria orașului Rezina pentru anul 2021 (repetat)

Achiziționare a serviciilor de furnizare consumului a energiei electrice pentru primaria orașului Rezina anul 2021

Servicii de curățenie și igienizare în mediu urban,  rural  și servicii conexe  în primaria orașului Rezina pentru anul 2021

Procurarea produselor alimentare   pentru trimestru I anului  2021 primaria  or. Rezina

Achiziționarea serviciilor de furnizare consumului a energiei electrice pentru primaria orașului Rezina anul 2021_

 • Anunt de participareprin  sistem SIA RSAP  ”Achiziționarea serviciilor de furnizare consumului a energiei electrice pentru primaria orașului Rezina anul 2021”;
 • DUAE pentru  ”Achiziționarea serviciilor de furnizare consumului a energiei electrice pentru primaria orașului Rezina anul 2021”;
 • Documentatia standart pentru ”Achiziționarea serviciilor de furnizare consumului a energiei electrice pentru primaria orașului Rezina anul 2021”;
 • Caiet de sarcini pentru Achiziționarea serviciilor de furnizare consumului a energiei electrice pentru primaria orașului Rezina anul 2021”.

Servicii de curățenie și igienizare în mediu urban,  rural  și servicii conexe  în primaria orașului Rezina pentru anul 2021    (procedura repetată)

 • Anunț de participare prin sistem SIA RSAP  ”Servicii de curățenie și igienizare în mediu urban, rural și servicii conexe în primaria orașului Rezina pentru anul 2021”;
 • DUAE pentru Servicii de curățenie și igienizare în mediu urban, rural și servicii conexe în primaria orașului Rezina pentru anul 2021”;
 • Documentația Standart pentru  ”Servicii de curățenie și igienizare în mediu urban, rural și servicii conexe în primaria orașului Rezina pentru anul 2021”;
 • Caiet de sarcini pentru pentru ”Servicii de curățenie și igienizare în mediu urban, rural și servicii conexe în primaria orașului Rezina pentru anul 2021”.

Achiziționarea produselor alimentare „Pâinea” pentru anul 2021  prim. or. Rezina

 • Anunț de participare prin sistem SIA RSAP  ”Achiziționarea produselor alimentare „Pâinea” pentru anul 2021  prim. or. Rezina”;
 • DUAE pentru  ”Achiziționarea produselor alimentare „Pâinea” pentru anul 2021  prim. or. Rezina”;
 • Documentația Standart pentru  ”Achiziționarea produselor alimentare „Pâinea” pentru anul 2021  prim. or. Rezina”;
 • Caiet de sarcini pentru ”Achiziționarea produselor alimentare „Pâinea” pentru anul 2021  prim. or. Rezina”.

Procurarea produselor alimentare  „Pâinea” pentru anul 2021 primaria  or. Rezina

Lucrări de construcție a Stației de epurare a apelor uzate, montarea instalațiilor de pretratare mecanică din or. Rezina etapa III (modificarea proiectului)

Lucrari de construcție a terenului sportiv multifuncțional din or. Rezina, str. Păcii nr. 34/1

Procurarea produselor alimentare pentru trimestru I  anul 2021  prim. or. Rezina

 • Anunț de participare prin sistem SIA RSAP  ”Procurarea produselor alimentare pentru trimestru I  anul 2021  prim. or. Rezina”;
 • DUAE pentru  ”Procurarea produselor alimentare pentru trimestru I  anul 2021  prim. or. Rezina”;
 • Documentația Standart pentru  ”Procurarea produselor alimentare pentru trimestru I  anul 2021  prim. or. Rezina”;
 • Caiet de sarcini pentru ”Procurarea produselor alimentare pentru trimestru I  anul 2021  prim. or. Rezina”.

Servicii de curățenie și igienizare în mediu urban,  rural  și servicii conexe  în primaria orașului Rezina pentru anul 2021

 • Anunț de participare prin sistem SIA RSAP  ”Servicii de curățenie și igienizare în mediu urban, rural și servicii conexe în primaria orașului Rezina pentru anul 2021”;
 • DUAE pentru  ”Servicii de curățenie și igienizare în mediu urban, rural și servicii conexe în primaria orașului Rezina pentru anul 2021”;
 • Documentația Standart pentru  ”Servicii de curățenie și igienizare în mediu urban, rural și servicii conexe în primaria orașului Rezina pentru anul 2021”;
 • Caiet de sarcini pentru ”Servicii de curățenie și igienizare în mediu urban, rural și servicii conexe în primaria orașului Rezina pentru anul 2021”.

Lucrări de construcție a traseului de canalizare din srăzile Decebal și Dacia, or. Rezina_(repetat)

Lucrări de construcție a traseului de canalizare din srăzile Decebal și Dacia, or. Rezina_(repetat)

 • Anunț de participare prin sistem SIA RSAP  ” Lucrări de construcție a traseului de canalizare din srăzile Decebal și Dacia, or. Rezina_(repetat)”;
 • Documentația Standart pentru  ” Lucrări de construcție a traseului de canalizare din srăzile Decebal și Dacia, or. Rezina_(repetat)”;
 • DUAE pentru  ”Lucrări de construcție a traseului de canalizare din srăzile Decebal și Dacia, or. Rezina_(repetat)”;
 • Caiet de sarcini pentru ” Lucrări de construcție a traseului de canalizare din srăzile Decebal și Dacia, or. Rezina_(repetat)”.

Lucrări de construcție a traseului de canalizare din srăzile Decebal și Dacia, or. Rezina_(repetat)

 • Anunț de participare prin sistem SIA RSAP  ” Lucrări de construcție a traseului de canalizare din srăzile Decebal și Dacia, or. Rezina_(repetat)”;
 • Documentația Standart pentru  ” Lucrări de construcție a traseului de canalizare din srăzile Decebal și Dacia, or. Rezina_(repetat)”;
 • DUAE pentru  ” Lucrări de construcție a traseului de canalizare din srăzile Decebal și Dacia, or. Rezina_(repetat)”;
 • Caiet de sarcini pentru ” Lucrări de construcție a traseului de canalizare din srăzile Decebal și Dacia, or. Rezina_(repetat)”.

Procurarea produselor alimentare  pentru  trimestru IV anul  2020 primaria  or. Rezina

Procurarea produselor alimentare pentru trimestrul IV anul 2020.

Lucrări de construcție a traseului de canalizare din străzile Decebal și Dacia or.Rezina

Lucrari pentru construcția terenului sportiv multifuncțional din or. Rezina

Lucrari de construcția gazoductului de presiune joasă în s. Stohnaia,  or. Rezina (PRG nr. 6)

Lucrari de reparație capitală la grădinița nr. 6 Cocoșelul de Aur” din  or. Rezina.

 • Anunț de participare prin sistem SIA RSAP  ” Lucrari de reparație capitală la grădinița nr. 6 Cocoșelul de Aur” din  or. Rezina.”;
 • Documentația Standart pentru  ” Lucrari de reparație capitală la grădinița nr. 6 Cocoșelul de Aur” din  or. Rezina.”;
 • DUAEpentru  ” Lucrari de reparație capitală la grădinița nr. 6 Cocoșelul de Aur” din  or. Rezina.”;
 • Caiet de sarcini pentru ” Lucrari de reparație capitală la grădinița nr. 6 Cocoșelul de Aur” din  or. Rezina.”;

Lucrări de renovare a sistemelor de alimentare cu energie electrică, apeduct, canalizare și ventilare la grădinița nr. 2 „Andrieș” din  or. Rezina

 • Proces verbal de anulare procedurii de achiziții publiceLucrări de renovare a sistemelor de alimentare cu energie electrică, apeduct, canalizare și ventilare la grădinița nr. 2 „Andrieș” din  or. Rezina
 • Anunț de participare prin sistem SIA RSAP  ” Lucrări de renovare a sistemelor de alimentare cu energie electrică, apeduct, canalizare și ventilare la grădinița nr. 2 „Andrieș” din  or. Rezina ”;
 • Documentația Standart pentru ” Lucrări de renovare a sistemelor de alimentare cu energie electrică, apeduct, canalizare și ventilare la grădinița nr. 2 „Andrieș” din  or. Rezina ”;
 • DUAE pentru ” Lucrări de renovare a sistemelor de alimentare cu energie electrică, apeduct, canalizare și ventilare la grădinița nr. 2 „Andrieș” din  or. Rezina ”;
 • Caiet de sarcini pentru ” Lucrări de renovare a sistemelor de alimentare cu energie electrică, apeduct, canalizare și ventilare la grădinița nr. 2 „Andrieș” din  or. Rezina ”.

Lucrări de construcție a gazoductului de presiune joasă în s. Stohnaia,  or. Rezina (PRG nr. 6)

 • Anunț de participare prin sistem SIA RSAP  ” Lucrări de construcție a gazoductului de presiune joasă în s. Stohnaia,  or. Rezina (PRG nr. 6)”;
 • Documentația Standart pentru ” Lucrări de construcție a gazoductului de presiune joasă în s. Stohnaia,  or. Rezina (PRG nr. 6)”;
 • DUAE pentru ” Lucrări de construcție a gazoductului de presiune joasă în s. Stohnaia,  or. Rezina (PRG nr. 6)”;
 • Caiet de sarcini pentru ” Lucrări de construcție a gazoductului de presiune joasă în s. Stohnaia,  or. Rezina (PRG nr. 6)”.

Procurarea produselor alimentare  pentru  trimestru II-III anul  2020 primaria  or. Rezina

Procurarea materialelor de uz gospodaresc și veselei pentru bucătărie  pentru anul 2020

Procurarea materialelor de uz gospodaresc și veselei pentru bucătărie  pentru anul 2020

Formulare documentelor necesare pentru participare:

Procurarea produselor alimentare  pentru  trimestru I anul  2020 primaria  or. Rezina

Servicii de curățenie și igienizare or. Rezina pentru anul 2020

Procurarea produselor alimentare  Pâinea pentru  anul  2020 prim. or. Rezina

Procurarea produselor alimentare pentru trimestru I  anul 2020

 • Anunț de participare prin sistem SIA RSAP  ” Procurarea produselor alimentare pentru trimestru I  anul 2020”;
 • DUAEpentru ” Procurarea produselor alimentare pentru trimestru I  anul 2020”;
 • Documentația Standart pentru ” Procurarea produselor alimentare pentru trimestru I  anul 2020”;
 • Caiet de sarcini pentru ” Procurarea produselor alimentare pentru trimestru I  anul 2020”.

Servicii de curățenie și igienizare pentru anul 2020

 • Anunț de participare prin sistem SIA RSAP  ”Servicii de curățenie și igienizare pentru anul 2020”;
 • DUAE pentru  ”Servicii de curățenie și igienizare pentru anul 2020”;
 • Documentația Standart pentru  ”Servicii de curățenie și igienizare pentru anul 2020”;
 • Caiet de sarcini pentru ”Servicii de curățenie și igienizare pentru anul 2020”.

Procurarea produselor alimentare Pâinea pentru anul 2020

 • Anunț de participare prin sistem SIA RSAP  ”Procurarea produselor alimentare – Pâinea pentru  anul 2020”;
 • DUAE pentru ”Procurarea produselor alimentare – Pâinea pentru  anul 2020”;
 • Documentația Standart pentru ”Procurarea produselor alimentare – Pâinea pentru  anul 2020”;
 • Caiet de sarcini pentru  ”Procurarea produselor alimentare – Pâinea pentru  anul 2020”;

Procurarea produselor alimentare pentru trimestru IV anului 2019 pentru instituțiile preșcolare subordonate prim. or. Rezina

Lucrări de reparație a îmbrăcămintei rutiere str.Eminescu, or.Rezina

Lucrări de reparația capitală, betonare a străzilor I. Creangă, N. Gribov, A. Pușkin din s. Ciorna, or. Rezina.

Lucrări de betonare a drumului de acces la str. Poienilor, s. Boșernița, or. Rezina.

Procurarea produselor alimentare pentru trimestru IV anul 2019

 • Anunț de participare prin sistem SIA RSAP  ” Procurarea produselor alimentare pentru trimestru IV  anul 2019”;

 • Documentația Standart pentru ” Procurarea produselor alimentare pentru trimestru IV  anul 2019”;

 • DUAE pentru ” Procurarea produselor alimentare pentru trimestru IV  anul 2019”;

 • Caiet de sarcini pentru ” Procurarea produselor alimentare pentru trimestru IV  anul 2019”.

Darea de seamă de atribuirea contractului de achiziții publice  ”Lucrări de construcția traseului de canalizare din str. N. Gogol și conectarea la magistrală din str. Basarabia intersecție cu str. M Eminescu, or. Rezina.”.

Lucrări de reparația capitală, betonare a străzilor I. Creangă, N. Gribov, A. Pușkin din s. Ciorna, or. Rezina: (procedura repetată)

 • Anunț de participare prin sistem SIA RSAP  ” Lucrări de reparația capitală, betonare a  străzilor I. Creangă, N. Gribov,  A. Pușkin din s. Ciorna, or. Rezina”;
 • Documentația Standart pentru ” Lucrări de reparația capitală, betonare a  străzilor I. Creangă, N. Gribov,  A. Pușkin din s. Ciorna,  or. Rezina”;

 • DUAE pentru ” Lucrări de reparația capitală, betonare a  străzilor I. Creangă, N. Gribov,  A. Pușkin din s. Ciorna,  or. Rezina”;

 • Caiet de sarcini pentru ” Lucrări de reparația capitală, betonare a  străzilor I. Creangă, N. Gribov,  A. Pușkin din s. Ciorna,  or. Rezina”.

Lucrări de reparația capitală, betonare a străzilor I. Creangă, N. Gribov, A. Pușkin din s. Ciorna, or. Rezina:

Lucrări de construcția traseului de canalizare din str. N. Gogol, și conectarea la magistrală din str. Basarabia intersecție cu str. M. Eminescu, or. Rezina:

Lucrări de reparația îmbrăcămintei rutiere str. M. Eminescu, or. Rezina: (procedura repetată)

 • Anunț de participare prin sistem SIA RSAP  ” Lucrări de reparația îmbrăcămintei rutiere str. M. Eminescu, or. Rezina”;

 • Documentația Standart pentru ” Lucrări de reparația îmbrăcămintei rutiere str. M. Eminescu, or. Rezina”;

 • DUAE pentru ” Lucrări de reparația îmbrăcămintei rutiere str. M. Eminescu, or. Rezina”;

 • Caiet de sarcini pentru ” Lucrări de reparația îmbrăcămintei rutiere str. M. Eminescu, or. Rezina”.

Lucrări de betonarea drumului de acces la str. Poienilor, s. Boșernița, or. Rezina: (procedura repetată)

 • Anunț de participare prin sistem SIA RSAP  ” Lucrări de betonarea drumului de acces la str. Poienilor, s. Boșernița,  or. Rezina”;

 • Documentația Standart pentru ” Lucrări de betonarea drumului de acces la str. Poienilor, s. Boșernița,  or. Rezina”;

 • DUAE pentru ” Lucrări de betonarea drumului de acces la str. Poienilor, s. Boșernița,  or. Rezina”;

 • Caiet de sarcini pentru ” Lucrări de betonarea drumului de acces la str. Poienilor, s. Boșernița,  or. Rezina”.

Lucrări de betonare a drumului de acces la str. Poienilor, s. Boșernița, or. Rezina:

Lucrări de reparația îmbrăcămintei rutiere str. M Eminescu, or. Rezina:

Lucrări de construcția traseului de canalizare din str. N. Gogol și conectarea la magistrală din str. Basarabia intersecție cu str. M Eminescu, or. Rezina:

 • Anunț de participare prin sistem SIA RSAP  ” Lucrări de construcția traseului de canalizare din str. N. Gogol și conectarea la magistrală din str. Basarabia intersecție cu str. M Eminescu, or. Rezina”;

 • Documentația Standart pentru ” Lucrări de construcția traseului de canalizare din str. N. Gogol și conectarea la magistrală din str. Basarabia intersecție cu str. M Eminescu, or. Rezina”;

 • DUAE pentru ” Lucrări de construcția traseului de canalizare din str. N. Gogol și conectarea la magistrală din str. Basarabia intersecție cu str. M Eminescu, or. Rezina”;

 • Caiet de sarcini pentru ” Lucrări de construcția traseului de canalizare din str. N. Gogol și conectarea la magistrală din str. Basarabia intersecție cu str. M Eminescu, or. Rezina ”.

Lucrări de betonarea drumului de acces la str. Poienilor, s. Boșernița, or. Rezina:

 • Anunț de participare prin sistem SIA RSAP  ” Lucrări de betonarea drumului de acces la str. Poienilor, s. Boșernița,  or. Rezina”;
 • Documentația Standart pentru ” Lucrări de betonarea drumului de acces la str. Poienilor, s. Boșernița,  or. Rezina”;
 • DUAE pentru ” Lucrări de betonarea drumului de acces la str. Poienilor, s. Boșernița,  or. Rezina”;
 • Caiet de sarcini pentru ” Lucrări de betonarea drumului de acces la str. Poienilor, s. Boșernița,  or. Rezina”.

Lucrări de reparația îmbrăcămintei rutiere str. M. Eminescu, or. Rezina:

 • Anunț de participare prin sistem SIA RSAP  ” Lucrări de reparația îmbrăcămintei rutiere str. M. Eminescu, or. Rezina”;
 • Documentația Standart pentru ” Lucrări de reparația îmbrăcămintei rutiere str. M. Eminescu, or. Rezina”;
 • DUAE pentru ” Lucrări de reparația îmbrăcămintei rutiere str. M. Eminescu, or. Rezina”;
 • Caiet de sarcini pentru ” Lucrări de reparația îmbrăcămintei rutiere str. M. Eminescu, or. Rezina”.

Lucrări de reparația capitală, betonare a străzilor I. Creangă, N. Gribov, A. Pușkin din s. Ciorna, or. Rezina.:

 • Anunț de participare prin sistem SIA RSAP  ” Lucrări de reparația capitală, betonare a  străzilor I. Creangă, N. Gribov,  A. Pușkin din s. Ciorna,  or. Rezina.”;
 • Documentația Standart pentru ” Lucrări de reparația capitală, betonare a  străzilor I. Creangă, N. Gribov,  A. Pușkin din s. Ciorna,  or. Rezina.”;
 • DUAE pentru ” Lucrări de reparația capitală, betonare a  străzilor I. Creangă, N. Gribov,  A. Pușkin din s. Ciorna,  or. Rezina.”;
 • Caiet de sarcini pentru ” Lucrări de reparația capitală, betonare a  străzilor I. Creangă, N. Gribov,  A. Pușkin din s. Ciorna,  or. Rezina.”;

Lucrări de reparație capitală a îmbrăcămintei rutiere străzii Hașdeu, or. Rezina

Lucrări de reparație capitală a îmbrăcămintei rutiere străzii Hașdeu, or. Rezina (procedura repetată):

Lucrări de reparație capitală a îmbrăcămintei rutiere străzii Hașdeu, or. Rezina

Decizia de atribuire a contractelor de achiziții publice, întocmită de către Primaria or. Rezina pentru Procurarea produselor alimentare Pâinea pentru trimestre II – III anul 2019

Anunț de participare prin SIA RSAP: Procurarea produselor alimentare pentru trimestru II – III anul 2019


Rezultatele procedurii Procurarea produselor alimentare pentru trimestru I a anului 2019

Decizia de atribuire a contractului de achiziții publice, întocmită de către Primaria or. Rezina pentru Procurarea produselor alimentare Pâinea pentru anul 2019

Anunț de participare prin sistem în SIA RSAP „Servicii de curățănie și igienizare în or. Rezina pentru anul 2019”

Anunț de participare prin SIA RSAP Produselor alimentare Pâinea pentru anul 2019

Anunț de participare procurarea produselor alimentare pentru trimestru I anul 2019

Septembrie

August:

Iulie:

Iunie:

Mai:

Aprilie:

Martie: