×
Meniu

REGULAMENTUL de organizare a Concursului literar al declamatorilor cu genericul ,,Cultura prin poezie și proză”, ediţia 2022

Concursul literar al declamatorilor este organizat de Cenaclul „La steaua…” în parteneriat cu Primăria or. Rezina. Etapa finală a Concursului literar este precedată de etapa preliminară în instituțiile de învățământ cu participarea copiilor de 6-7 ani din 4 grădinițe (nr. 1; 2; 5; 6) din or. Rezina,

cu participarea elevilor din cl. primare, gimnaziale și liceale din liceele „Alexandru cel Bun”, Olimp” (or. Rezina) și „E. Doga” (or. Rîbnița) și categoria a VI-ea, 19 ani + în PRC „N. Lupov”.

Etapa preliminară se va desfăşura în perioada 14 octombrie-01 decembrie 2022, în cadrul cărea vor fi desemnați pentru etapa finală câte trei participanți la fiecare categorie, din fiecare instituție. Etapa finală se va desfășura în perioada 01-15 decembrie 2022 în PRC „N. Lupov”, în două zile: – categoriile I; II și III, – categoriile IV; V și VI.

Obiectivele concursului: – promovarea lecturii şi cunoaşterea mai profundă a poeziei și prozei din literatura română; – cultivarea limbii literare vorbite, a expresiei artistice a cuvântului; – stimularea capacităţilor creatoare şi, totodată, impulsionarea promovării tinerelor talente în arta declamației; – identificarea și promovarea talentelor în domeniul declamației, valorificarea potențialului creativ al acestora; – crearea unui mediu favorabil afirmării talentului de a declama, precum și acumulării de experiență; – captarea și menținerea interesului copiilor, elevilor și adulților pentru poezia și proza literaturii române.

Condiţii de participare la Concursul literar al declamatorilor, cu genericul „Cultura prin poezie și proză”, ediţia 2022.

Oricare dintre copii și elevi se poate înscrie în concurs în instituțiile în care învață, adulții – la PRC „N. Lupov” (Liuba Stavinschi, bir. 8, tel: 079779411; (0254) 2-31-86), respectând Regulamentul.

Pentru participare în concurs, au fost desemnate următoarele categorii de vârstă: Categoria I (de la 6 – 7 ani); Categoria II (cl. I-IV); Categoria III (cl. V-VII); Categoria IV (cl. VIII-IX); Categoria V (cl. X-XII); Categoria VI (de la 19 ani +).

Condiții de participare: – declamatorii se vor înregistra în lista participanţilor în instituțiile sus-menționate, indicând numele, prenumele, nr. de telefon, vârsta și ocupaţia concursantului şi denumirea operei literare care urmează să fie prezentată pentru concurs; – la concurs se admit doar lucrări din literatura română; – pentru concurs participantul prezintă o singură lucrare (poezie sau fragment de proză); – recitalul participantului la concurs nu trebuie să depășească 10 minute.

Desfăşurarea concursului: Pentru evaluarea recitalurilor la Concursul literar al declamatorilor cu genericul „Cultura prin poezie și proză”, ediţia 2021, este desemnat un juriu din 5 membri.

Juriul va aprecia recitalurile Concursului literar al declamatorilor, conform următoarelor criterii de evaluare: – ținuta scenică; – expresivitatea; – dicția; – gestica. Juriul va desemna câte trei cele mai bune recitaluri la toate categoriile de vârstă, oferindu-le diplome şi premii.

https://primaria-rezina.md/wp-content/uploads/sites/19/2022/11/Dispozitie-nr.194-Cu-privire-la-organizarea-si-desfasurarea-concursului-literar-Cultura-prin-poezie-si-proza-editia-2022-2-files-merged-min.pdf