×
Meniu

Inițierea procedurii de radiere a gospodăriilor tărănești inactive

Primăria or.Rezina aduce la cunostintă faptul inițierii procedurii de radiere din Registrul gospodăriilor țăranesti (de fermier) a gospodăriilor tărănesti inactive, conform listei anexate, care cad sub incidența Legii nr. 51/2022 „Privind instituirea unor măsuri de susținere a activitații gospodăriilor tăranești (de fermier) și modificarea Legii nr. 489/1999 privind sistemul public de asigurări sociale.

Pentru stoparea procedurii de radiere a gospodariei țărănesti, fondatorii gospodariilor țărănești care urmează a fi radiate, pot depune o cerere în acest sens, iar creditorii si alte persoane itsteresate pot depune creanțe nu mai târziu de două luni de la data publicării avizului, pe adresa Primăriei orasului Rezina: -MD-5400 or.Rezina, str. 27 August, nr.1; e-mail: pr.rezina@gmail.ru sau opurice@mail.ru; tel. de contact 0(254)22444.

https://primaria-rezina.md/wp-content/uploads/sites/19/2022/09/Decizie-nr.4.20-Cu-privire-la-initierea-procedurii-de-radiere-a-gospodariilor-taranesti-inactive-din-registrul-de-evidenta-a-gospodariilor-taranesti.pdf