×
Meniu

Primăria or.Rezina anunţă desfăşurarea licitaţiei de vînzare, locațiune, a bunurilor imobile proprietate publică

Primăria or.Rezina anunţă pentru data de 28.06.2022, ora 10.00, în incinta primăriei or.Rezina, str.27 August,1, bir.316, desfăşurarea licitaţiei de vînzare, locațiune, a bunurilor imobile proprietate publică.

Pentru a participa la licitație participanții prezintă, pînă la ora 17.00 la data de 27.06.2022,
cerere şi documentele care certifică identitatea, actele care confirmă achitarea acontului în sumă de 10% din preţul iniţial și taxa de participare în mărime de 1600 lei (persoanele fizice) şi 2000 lei (persoanele juridice).

– taxa de participare la licitație se va achita pe contul cu rechizitele: primăria or.Rezina,
c/f 1006601000037, codul băncii TREZMD2X, IBAN: MD54TRGDBB14514267010000.

-acontul pentru vînzarea terenurilor se depune pe contul cu rechizitele: primăria or.Rezina,
c/f 1007601006391, cod bancar 2264392001, IBAN: MD76TRPCDZ518410A00839AA,
BIC: TREZMD2X;

-acontul pentru locațuinea terenurilor se va achita pe contul cu rechizitele: primăria or.Rezina,
c/f 1007601006391, cont 2264392001, IBAN MD84TRPCDZ518420A00839AA, BIC: TREZMD2X.

Informații suplimentare la tel.0254-22444, tel/fax. 0254-22844, email. opurice@mail.ru.