×
Meniu

ANUNȚ

În temeiul Regulamentului intern cu privire la procedurile de elaborare, informare, consultare, participare la adoptarea actelor cu impact economic, de mediu şi social aprobat prin decizia consiliului orășenesc Rezina nr.1/15 din 18 februarie 2022, se solicită opinia societății civile, experților, specialiștilor în domeniu asupra proiectului de decizie Cu privire la aprobarea tarifelor pentru serviciile publice „Salubrizarea terenului”, „Evacuarea și transportarea deșeurilor”, autor Î.M.„Servicii Comunal Locative Rezina”.
Recomandările la proiect se vor înregistra la specialistul principal în relații cu publicul din cadrul primăriei or.Rezina, biroul nr.307.
Termenul de prezentare a recomandărilor este de 10 zile lucrătoare de la plasarea anunțului.