×
Meniu

ANUNŢ privind organizarea consultării publice a proiectului de decizie ”Cu privire la stabilirea cotelor la impozitului pe bunurile imobiliare și impozitului funciar pentru anul 2024”

Primăria orașului Rezina iniţiază, începînd cu data de 27 octombrie 2023, consultarea publică a proiectului de decizie Cu privire la stabilirea cotelor la impozitului pe bunurile imobiliare și impozitului funciar pentru anul 2024”

Scopul proiectului este: administrarea autonoma a veniturilor fiscale, suplinirea bugetului orasului cu mijloace financiare necesare comunitatii. Punerea in aplicare a cotelor impozitelor conform titlului VI din Codului fiscal.

Necesitatea elaborării şi adoptării proiectului de decizie: -respectarea legislatiei in vigoare, transparenta calcularii impozitelor.

Prevederile de bază ale proiectului sînt: -prin proiectul de decizie se pun în aplicare cotele impozitelor funciar și pe bunurile imobiliare pentru anul 2024.

Beneficiarii proiectului de decizie sînt: -persoanele fizice si juridice care detin bun imobil in teritoriul administrat de primaria Rezina.

Rezultatele scontate ca urmare a implementării deciziei supuse consultării publice sînt: Asigurarea calcularii corecte a impozitelor si varsarii depline a platilor in buget.

Impactul estimat al proiectului de decizie este: -asigurarea platilor in buget de la incasarea platilor de la impozite.

Proiectul de decizie este elaborat în conformitate cu legislaţia în vigoare, conform Titlului VI din Codul fiscal și Legea pentru punerea in aplicare a titlului VI.

Recomandările pe marginea proiectului de decizie supus consultării publice pot fi expediate până pe data de 30 noiembrie 2023, pe adresa electronică: pr.rezina@gmail.com,
sau pe adresa or. Rezina str.27 August nr.1, bir.nr.307, tel. 025423005

Proiectul deciziei și nota informativă (materialele care au stat la baza elaborării proiectului de decizie etc.) sînt disponibile pe pagina web oficială  primaria-rezina.md, https://primaria-rezina.md/transparenta-in-proces-decizional-2/
sau la sediul Primăria or.Rezina str.27 August nr.1, bir.nr.307.