×
Meniu

VIZITA DE LUCRU A VICEPRIM-MINISTRULUI PENTRU REINTEGRARE LA REZINA

Viceprim-ministrul pentru reintegrare Oleg Serebrian a întreprins în data de 05 mai  curent, o vizită de lucru în orașul Rezina, unde s-a întâlnit cu reprezentați ai autorităților publice locale, cadre medicale şi didactice din raion, agenți economici.

În cadrul discuțiilor purtate cu reprezentanții autorităților publice locale viceprim-ministrul a făcut un schimb de informații și de opinii pe marginea unor subiecte de actualitate pentru localitățile din raion și potențiale modalități de soluționare a acestora.

Printre problemele enunțate de funcționarii publici din raionul Rezina au fost: necesitatea îmbunătățirii infrastructurii locale, modernizarea instituțiilor publice și crearea condițiilor optime pentru elevi, oferirea unor facilități tinerilor din regiune, sporirea accesului la o gamă largă de servicii sociale și eventuale măsuri suplimentare pentru protecția mediului, în coordonare cu autoritățile publice centrale.

O altă temă abordată în timpul vizitei în teritoriu, a vizat creșterea nivelului de trai prin susținerea activității agenților economici din acest oraș și raion, în special a întreprinderilor mici și mijlocii. Astfel, a fost menționată necesitatea impulsionării activității subzonei Rezina din cadrul Zonei Economice Libere Bălți, prin măsuri de atractivitate pentru noii agenți economici rezidenți.

De asemenea, aflându-se la Rezina, Oleg Serebrian a comunicat cu conducerea școlilor din regiune. O atenție aparte a fost atrasă situației Liceului Teoretic „Olimp” din or. Rezina, instituție în cadrul căreia învață și elevi din orașul și raionul Râbnița, precum și din localități amplasate în stânga Nistrului. Au fost evocate proiectele de ameliorare a condițiilor de studii, accesate și implementate în respectiva instituție de învățământ prin intermediul Programului activităților de reintegrare a țării, precum și perspectivele de colaborare în viitor.

Viceprim-ministrul Oleg Serebrian a vizitat și Spitalul raional din localitate, care reprezintă un obiectiv de importanță crucială pentru sănătatea locuitorilor orașului și raionului Rezina, dar și a locuitorilor din stânga Nistrului. Această instituție s-a aflat și ea în vizorul activităților de asistență din alocațiile de reintegrare a țării, în anul 2021 fiind implementat un proiect de izolare termică deosebit de util pentru beneficiarii de servicii publice de sănătate.

Un alt obiectiv de importanță strategică pentru orașul Rezina și raioanele învecinate, inclusiv regiunea transnistreană, vizitat de viceprim-ministrul Oleg Serebrian a fost Unitatea de Salvatori și Pompieri Rezina. Această unitate de intervenție în situații de urgență a beneficiat, la rândul ei, de asistența oferită prin intermediul instrumentului de finanțare a proiectelor de reintegrare a țării, fiind de asemenea pusă în discuție eventualitatea unor colaborări fructuoase de viitor.

În context, Vicepremierul a dat asigurări că autoritățile publice centrale vor susține în continuare locuitorii din orașul și raionul Rezina cu măsuri de îmbunătățire a calității serviciilor publice esențiale pentru comunitate.