×
Meniu

ANUNŢ privind organizarea consultărilor publice a proiectelor de decizie

Conform prevederilor Legii nr.239 /2008 privind transparenţa în procesul decizional și Hotărârii Guvernului RM nr. 967/2016 , Primăria or.Rezina invită persoanele interesate la consultări publice, pe data de 24.11.2021 ora 10:00 , în incinta Palatului raional de cultură Rezina, consultări publice vizând proiectele de decizie:
  1.  „Cu privire la aprobarea bugetului orașului pentru anul 2022”;
  2.  ,,Cu privire la stabilirea cotelor impozitului pe bunuri imobiliare și impozitul funciar pentru anul 2022”;
  3.  ,, Cu privire la taxele locale”.
Participanții vor respecta măsuri de protecție împotriva COVID-19.