×
Meniu

ANUNȚ

Primăria or.Rezina anunţă pentru data de 16 noiembrie 2021, ora 10.00, în incinta primăriei or.Rezina, str.27 August,1, bir.316, desfăşurarea licitaţiei de vânzare, locațiune, arendă a bunurilor imobile proprietate publică:
Pentru a participa la licitație participanții prezintă, până la ora 17.00 la data de 15.11.2021 cerere şi documentele care certifică identitatea, actele care confirmă achitarea acontului în sumă de 10% din preţul iniţial și taxa de participare în mărime de 1600 lei (persoanele fizice) şi 2000 lei (persoanele juridice).
Sumele menționate se achită pe conturile bancare:
– realizarea construcțiilor – cod IBAN MD65TRPDBB311210B03483AB, c/f 1007601006391, codul băncii TREZMD2X;
-vînzarea terenurilor – IBAN MD50TRPDBB371210B03483AB, c/f 1007601006391, codul băncii TREZMD2X;
-locațuinea terenurilor cu altă destinație decît cea agricolă – IBAN MD47TRGDBB14153367010000, c/f 1006601000037, codul băncii TREZMD2X;
-arenda terenurilor cu destinație agricolă – IBAN MD48TRGDBB14152267010000,
c/f 1006601000037, codul băncii TREZMD2X, c/f 1006601000037;
– taxa de participare – IBAN MD54TRGDBB14514267010000, c/f 1006601000037, codul băncii TREZMD2X.
Informații suplimentare la tel.0254-22444, tel/fax. 0254-22844, email. opurice@mail.ru.