×
Meniu

Anunț licitație!

Primăria or.Rezina anunţă pentru data de 29 iunie 2021, ora 10.00, în incinta primăriei or.Rezina, str.27 August,1, bir.316, desfăşurarea licitaţiei de vânzare, ,, cu strigare,,a bunurilor proprietate publică.
Pentru a participa la licitație participanții prezintă, până pe data de 28.06.2021, ora 17.00, cererea şi documentele care certifică identitatea, actele care confirmă achitarea acontului în sumă de 10% din preţul iniţial și taxa de participare în mărime de 1600 lei (persoanele fizice) şi 2000 lei (persoanele juridice).
Sumele menționate se achită pe conturile bancare:
-vânzarea terenurilor – IBAN MD50TRPDBB371210B03483AB, c/f 1007601006391, codul băncii TREZMD2X;
– taxa de participare – IBAN MD54TRGDBB14514267010000, c/f 1006601000037, codul băncii TREZMD2X.
Informații suplimentare la tel.0254-22444, tel/fax. 0254-22844, email. opurice@mail.ru.