×
Meniu

În atenția întreprinzătorilor din domeniul agricol!

În scopul realizării Legii nr. 22 din 23.02.2018 privind exercitarea unor activități necalificate cu caracter ocazional desfășurate de zilieri, publicată în M.O. al R.M., 2018, nr. 68-76, art. 147, se prevede întocmirea de către beneficiarii de lucrări din agricultură a Registrului de evidenţă a zilierilor.

Acest Registru se eliberează contra cost de către Inspecţia teritorială de muncă. Registrul de evidenţă a zilierilor poate fi procurat la prețul de 26 lei 40 bani.

Vă informăm, că Registrul de evidenţă a zilierilor poate fi achiziționat în urma efectuării transferului mijloacelor financiare prin instituțiile bancare.

Virând suma respectivă, în baza dovezii de achitare, Registrele de evidenţă a zilierilor vor fi eliberate de către Inspecția teritorială de muncă în raza căreia se află unitatea economică, conform listei de mai jos.

Rechizitele bancare privind transferul mijloacelor financiare pentru procurarea Registrului de evidenţă a zilierilor:

MF – TR Chisinau – bugetul de stat

Inspectoratul de Stat al Muncii

Cod fiscal: 1006601000369

Cont: 33114001

IBAN: MD29TRPAAA142310A15310AC

Banca: Ministerul Finanțelor, trezoreria de stat TREZMD2X

Inspecțiile teritoriale de muncă:

or. Orhei, bd. Mihai Eminescu 2 tel/fax 0 235 2 29 29 069501951 itmorhei@im.gov.md

raioanele: Orhei, Rezina, Șoldănești, Telenești