×
Meniu

ANUNŢ privind organizarea consultării publice a proiectului de decizie „Cu privire la aprobarea şi punerea în aplicare a taxelor locale pentru anul 2024”

Primăria orașului Rezina iniţiază, începînd cu data de 27 octomrie 2023, consultarea publică a proiectului de decizie „Cu privire la aprobarea şi punerea în aplicare a taxelor locale pentru anul 2024”.

Scopul proiectului – administrarea autonomă a veniturilor fiscale, suplinirea bugetului orașului cu mijloace financiare necesare comunității. Punerea în aplicare a taxelor locale pe teritoriul primăriei or. Rezina, în conformitate cu art. 288 din Codul Fiscal. Tratamentul egal al contribuabililor care activează în condiții similare, în vederea asigurării unei sarcini fiscale egale.

Necesitatea elaborării şi adoptării proiectului de decizie – respectarea legislației în vigoare, dreptul și capacitatea efectivă de a soluționa și de a gestiona, în cadrul legii, în nume propriu și în interesul populației locale, o parte importantă a treburilor publice. Asigurarea proporționalității între interesele colectivității locale şi ale întreprinzătorilor. Pentru planificarea cheltuielilor, contribuabilii vor cunoaşte din timp şi vor fi consultaţi referitor la cuantumul taxelor locale.

Prevederile de bază ale proiectului sînt – prin proiectul de decizie se pun în aplicare taxele locale, cotele lor și înlesnirile fiscale pe teritoriul primăriei or. Rezina, modalitățile și sumele de plată pentru fiecare contribuabil.

Beneficiarii proiectului de decizie sînt – persoanele juridice și fizice înregistrate în calitate de întreprinzător, care dispun de obiecte ale impunerii.

Rezultatele scontate ca urmare a implementării deciziei supuse consultării publice sînt – Asigurarea previzibilității activităţii de întreprinzător a agenților economici; asigurarea principiului echitabilităţii (proporţionalităţii) în raporturile dintre unitatea administrativ-teritorială şi întreprinzător; asigurarea calculării corecte și vărsării depline ale plăților taxelor locale în buget.

Impactul estimat al proiectului de decizie este – asigurarea plăților planificate în buget de la încasarea taxelor locale.

Proiectul de decizie este elaborat în conformitate cu cu Titlul VII „Taxele locale’’ din Codul fiscal, art.14 alin.(2) lit.a) din Legea nr.436/2006 privind administrația publică locală, Legea nr.397/2003 privind finanțele publice, Legea nr.1227/1997 cu privire la publicitate, Legea nr.231/2010 cu privire la comerţul interior, Hotărârea Guvernului nr.931/2011 cu privire la desfăşurarea comerţului cu amănuntul, Hotărîrea Guvernului nr. 1209/2007 cu privire la prestarea serviciilor de alimentaţie publică, Hotărârea Guvernului nr. 643/2003 cu privire la aprobarea Normelor metodologice şi criteriilor de clasificare a structurilor de primire turistică cu funcţiuni de cazare şi de servire a mesei, Hotărârea Guvernului nr.672/1998 cu privire la parcările auto cu plată pe teritoriul Republicii Moldova, Hotărîrea Guvernului nr.854/2006 cu privire la aprobarea Regulamentului transporturilor auto de călători şi bagaje.

Recomandările pe marginea proiectului de decizie supus consultării publice pot fi expediate până pe data de 30 noiembrie 2023, pe adresa electronică: pr.rezina@gmail.ru, sau pe adresa or. Rezina str.27 August nr.1, bir.nr.307, tel. 025423005.

Proiectul deciziei şi nota informativă (materialele care au stat la baza elaborării proiectului de decizie etc.) sînt disponibile pe pagina web oficială  primaria-rezina.md sau la sediul Primăria or. Rezina str.27 August nr.1, bir.nr.307, tel. 025423005