×
Meniu

ANUNŢ privind organizarea consultării publice a proiectului de decizie „Cu privire la aprobarea bugetului orașului Rezina pentru anul 2024 în II lectură”

Primăria orașului Rezina iniţiază, începând cu data de 27 octombrie 2023, consultarea publică a proiectului de decizie Cu privire la aprobarea bugetului orașului Rezina pentru anul 2024 în II lectură”

Scopul proiectului – aprobarea bugetului orașului Rezina pe anul 2024 și asigurarea continuităţii politicilor asumate până în prezent, cu unele îmbunătățiri, limitate de resursele disponibile, menținând totodată echilibrul bugetar. Proiectul bugetului or. Rezina pe anul 2024 este elaborat în conformitate cu prevederile Legii finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale nr. 181/2014, Legii nr.397/2003 privind finanţele publice locale.

Necesitatea elaborării şi adoptării proiectului de decizie – respectarea legislației în vigoare, asigurarea instituțiilor din subordine cu strictul necesar, inclusiv instituțiile de educație timpurie, realizarea angajamentelor financiare în cadrul proiectelor investiționale demarate în oraș, asigurarea executării veniturilor și cheltuielilor.

Prevederile de bază ale proiectului sunt – prin proiectul de decizie se aprobă bugetul orașului Rezina pentru anul 2024, care va permite buna funcționare a tuturor instuituțiilor din subordine.

Beneficiarii proiectului de decizie sunt – Primăria or. Rezina, 2- Biblioteci, 3- Cămine culturale, 1- Muzeu, 4- Instituții de educație timpurie, inclusiv și toți locuitorii orașului, deoarece odată cu aprobarea bugetului Primăria va avea capacitatea de a contribui la realizarea mai multor proiecte pentru a asigura un oraș bine amenajat.

Rezultatele scontate ca urmare a implementării deciziei supuse consultării publice sunt – Asigurarea executării veniturilor și cheltuielilor, precum și respectarea legislației în vigoare, care prevede termenii și modalitatea de planificare și aprobare a bugetului local.

Impactul estimat al proiectului de decizie este – odată cu aprobarea acestui proiect de decizie va fi asigurată funcționarea continuă a tuturor instituțiilor din subordine.

Proiectul de decizie este elaborat în conformitate cu Legea nr. 397/2003 privind finanțele publice locale, Legea nr. 181/2014 finanțelor publice .

Recomandările pe marginea proiectului de decizie supus consultării publice pot fi expediate până pe data de 30 noiembrie 2023, pe adresa electronică: pr.rezina@gmail.ru, sau pe adresa or. Rezina str.27 August nr.1, bir.nr.307, tel. 025423005

Proiectul deciziei şi nota informativă (materialele care au stat la baza elaborării proiectului de decizie etc.) sunt disponibile pe pagina web oficială  primaria-rezina.md, https://primaria-rezina.md/transparenta-in-proces-decizional-2/ sau la sediul Primăria or. Rezina str.27 August nr.1, bir.nr.307, tel. 025423005