×
Meniu

ANUNȚ

În legătură cu confirmarea unor focare noi de pestă porcină africană pe teritoriul Republicii Moldova (respectiv, 2 focare – în raionul Cahul şi 1 focar – în raionul Ungheni), având în vedere situaţia din teritoriu şi organizarea contrar prevederilor legale a comerţului ilicit stradal al porcinelor, în scopul intensificării măsurilor de profilaxie şi control al pestei porcine africane pe teritoriul Republicii Moldova, Direcţia Teritorială pentru Siguranţa Alimentelor Orhei/Rezina/Telenești/Șoldănești solicită respectuos suportul dvs. privind luarea măsurilor ce se impun prin informarea cetăţenilor din teritoriul administrat despre:
1. Restricţionarea vânzării porcilor vii în pieţe agroalimentare şi târguri de animale pe tot teritoriul Republicii Moldova.
2. Se interzice transportarea şi comercializarea ilicita a porcinelor, a produselor provenite de la acestea din exploataţii nonprofesionale (gospodării casnice), în vederea combaterii şi răspândirii Pestei Porcine Africane pc teritoriul Republicii Moldova.
3. Se permite mişcarea de către exploataţiile autorizate/înregistrate sanitar-veterinar către persoane fizice, doar a porcinelor castrate şi nu mai mult de 5 animale, însoţite de autorizare sanitar-veterinară pentru unitatea de transport şi certificat veterinar de sănătate pentru animale (Formular de mişcare).
4. Elaborarea şi aprobarea de către Administraţia Publică Locală a Regulamentului de întreţinere a animalelor, care se aprobă de către Consiliile Locale conform art.14. lit. s1 din Legea nr.436/2006 privind administraţia publică locală şi prezentată la Direcţia Teritorială pentru Siguranţa Alimentelor Orhei/Rezina/Teleneşti/Şoldăneşti (după modelul recomandat de DTSA).
5. În cazul depistării de animale cu semne clinice de pestă porcină africană sau a cadavrelor de porci domestici sau de mistreţi, de notificat în mod de urgenţă Direcţia Teritorială pentru Siguranţa Alimentelor Orhei/Rezina/Teleneşti/Şoldăneşti la nr. de contact tel. 060386478, 023521640, 025822166.
Acţiunile noastre se întemeiază pe prevederile art.7 lit.a) şi b) Legea nr. 221/2007 privind activitatea sanitar- veterinară; pct. 14, sbp. 16, pct. 19 al Regulamentului cu privire la organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor (în continuare Agenţie), aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 14/2023 cu privire la organizarea şi funcţionarea Agenţiei; Hotărârea Guvernului nr.1368 cu privire la aprobarea unor norme sanitar- veterinare; Ordinul Agenţiei (cu caracter de act normativ) nr. 233 din 13.07.2023 cu privire la aplicarea restricţiilor sanitar-veterinare de mişcare a porcilor din exploataţiile nonprofesionale către abatoare, puncte de sacrificare, pieţe de animale, în scopul prevenirii răspândirii pestei porcine africane pe teritoriul Republicii Moldova.