×
Meniu

ANUNȚ!!!

Primăria or.Rezina anunţă pentru data de 22.08.2023, ora 10.00, în incinta primăriei or. Rezina, str.27 August, nr.1, bir.316, desfăşurarea licitaţiei de vînzare a bunurilor imobile proprietate publică și de locațiune, arendă, dreptul de amplasare a bunurilor mobile.

Pentru a participa la licitație participanții prezintă, pînă la ora 17.00 la data de 21.08.2023 cerere şi documentele care certifică identitatea, actele care confirmă achitarea acontului în sumă de 10% din preţul iniţial și taxa de participare în mărime de 1600 lei (persoanele fizice) şi 2000 lei (persoanele juridice).

Sumele menționate se achită pe conturile bancare:

  • vînzarea terenurilor – IBAN MD76TRPCDZ518410A00839AA, c/f 1007601006391, codul băncii TREZMD2X;
  • locațuinea terenurilor cu altă destinație decît cea agricolă – IBAN MD84TRPCDZ518420A00839AA, c/f 1007601006391, codul băncii TREZMD2X;
  • arenda terenurilor cu destinație agricolă – IBAN MD84TRPCDZ518420A00839AA, c/f 1007601006391, codul băncii TREZMD2X;
  • dreptul de amplasare — IBAN MD84TRPCDZ518420A00839AA, c/f 1007601006391, codul băncii TREZMD2X;
  • taxa de participare – IBAN MD54TRGDBB14514267010000, c/f 1006601000037, codul băncii TREZMD2X.

Informații suplimentare la tel.0254-22444, tel/fax. 0254-22844, email. opurice@mail.ru