Serviciile nu au fost achitate. Pentru activarea paginii web,
Vă rugăm să luați legătura cu administratorul.

×
Meniu

Primarul

 

Primarul: este șeful administrației publice locale,autoritate reprezentativă a populației unității        administrativ- teritoriale și executivă a consiliului local,aleasă prin vot universal, egal, direct, secret și liber    exprimat.

Primarul își exercită atribuțiile de la data validării mandatului pînă la data validării următorului mandat de   primar,cu   excepția cînd încetează înainte de termen.

Calitatea primarului ca autoritate executivă derivă atît din faptul că el este responsabil de îndeplinirea deciziilor consiliului local , cît și din faptul că el trebuie să realizeze în unitatea administrativ teritoarială legile republicii,actele internaționale la care Republica Moldova este parte, cît și toate actele administrative adoptate de autoritățile centrale. Fiind autoritate executivă a consiliului acesta nu implică supunerea primarului Consiliului.

Conform art. 6 (1) al Legii nr. 436-XIV din 28.12.06, consiliile locale și primarii funcționează ca autorități administrative autonome, soluționînd în oraș treburile publice în condișiile legii.

Primarul dispune de o structură funcțională numită Primărie care îl asistă în exercitarea atribuțiilor legale.