Proceduri

 

Str. Pirogov

Elita Tv

Produse alimentare

Anunț str. Pirogov

Anunț str. Tinereții

Anunț reparația gardului

 str. Pirogov (scrisoare 456)

Reparația gardului (scrisoare 487)

Grădinița Nr. 5 (scrisoare 491)

Ascensoare (scrisoare 502)

Str. Tinereții

Str. Tinereții (invitație)

Reparația încăperilor tehnice

Rezultatul procedurii

 Lucrari de constructia gazoductului de presiune medie din s. Ciorna, or. Rezina

Lucrari de reparatie a cailor de acces la blocurile str 27August 10,12,14,16,18,20 si str Basarabia 2,4,6,8

Procurarea materialelor de constructie pentru anul 2018

Rezultatele procedurii 18-02067 din 05.06.2018 Lucrâri de reparațiea câilor de acces la blocurile locative nr.10,12,14,16,18,20

din str. 27 August și nr. 2,4,6,8 din str. Basarabia

 Lucrari de montarea invelisului terenului sportiv din cartierul Rezina-Vest

Scrisoare Rezultatele procedurii constructia gazoductului din s. Ciorna

Scrisoare rezultatele procedurii 18-02226 din 07.06.2018 Materialelor de constructie

Procedura repetata Lucrari de reparatie a cailor de acces la blocurile locative nr.10,12,14,16,18,20 str. 27August si nr.2,4,6,8str. Basarabia or Rezina

 Extras din proces verbal despre rezultatele procedurii Lucrari de montare a invelisului terenului de sport din cartierul Rezina Vest

Rezultatele procedurii Lucrari de reparatie a cailor de acces la blocurile locative nr. 10,12,14,16,18,20 din str. 27 August si nr 2,4,6,8 din str. Basarabia or. Rezina

Pachet de documente repetat Lucrari de montare a invelisului terenului sportiv din cartierul Rezina Vest

Extras din Proces verbal despre rezultatele procedurii repetată Lucrări de montarea invelișului terenului sportiv din cartierul Rezina - Vest, or. Rezina

Procedura achizitiei- Lucrari de constructia traseului de canalizare str. M. Eminescu

Procedura achizitiei- Lucrari de constructia Statiei de epurare a apelor uzate, montarea instalatiilor de pretratare mecanica din or. Rezina, etapa III

Procedura achizitiei repetata - Lucrari de montare a invelisului Terenului sportiv din cartierul Rezina - Vest