Serviciile nu au fost achitate. Pentru activarea paginii web,
Vă rugăm să luați legătura cu administratorul.

×
Meniu

Informație

Pentru persoanelor fizice cu privire la măsurile recomandate de întreprins în cazurile de încălcare a dreptului la libera circulație sau apariției unui incident în perimetrul  Zonei de Securitate

În cazul încălcării dreptului la libera circulație în Zona de Securitate sau anumitor provocări ce țin de competența delegației Republicii Moldova în Comisia Unificată de Control, se recomandă:

1. Pentru constatarea încălcării sesizați polițistul de sector sau serviciul Național Unic pentru apelurile de urgență, nr. de contact 112;

2. Polițistul de sector documentează cazul încălcării dreptului la libera circulație în Zona de securitate prin întocmirea procesului verbal în corespundere cu legislația națională în vigoare;

3. În cazul în care problema nu a fost soluționată la fața locului informați Contigentul forțelor de menținere a păcii din partea Republicii Moldova, nr.de contact 079771466, 24/24 h;

4. Ofițerul se serviciu fixează încălcarea și cere ieșirea observatorilor militari din cadrul Forțelor mixte de pacificare la fața locului pentru a documenta încălcarea.

În temeiul hotărârilor CEC nr.4301din 26.09.2020,,,Cu privire la organizarea secțiilor de votare pentru alegătorii din localitățile din stânga Nistrului în cadrul alegerilor Președintelui Republicii Moldova din 1 noiembrie 2020,,și respective  nr.4124 din 25.08.2020, ,,Cu privire la responsabilitățile suplimentare ale unor autorități ale administrației publice central, ale autorităților administrației publice locale, precum și ale unor instituții, ce țin de asigurarea desfășurării în bune condiții a alegerilor Președintelui Republicii Moldova din 1 noiembrie 2020,,.