Serviciile nu au fost achitate. Pentru activarea paginii web,
Vă rugăm să luați legătura cu administratorul.

×
Meniu

ANUNŢ privind organizarea audierilor publice a proiectelor de decizie

Conform prevederilor Legii nr.239 din 13.11.2008 privind transparenţa în procesul decizional și Hotărârii Guvernului RM nr. 967 din 09.08.2016 cu privire la mecanismul de consultare publică cu societatea civilă în procesul decizional, Primăria or.Rezina, organizează la data de 27.11.2019 ora 10:00 în sala pentru ședințe a consiliului orășenesc, et.III, audieri publice vizând proiectele de decizie:
1. „Cu privire la aprobarea bugetului orașului pentru anul 2020”;
2. ,,Cu privire la stabilirea cotelor impozitului pe bunuri imobiliare și impozitul funciar pentru anul 2020”;
3. ,, Cu privire la taxele locale”.

Se invită mediul de afaceri (întreprinderi indiferent de formă de proprietate, cele mici și mijlocii), interesați de valoarea taxelor locale, care vor fi stabilite în anul 2020.