Serviciile nu au fost achitate. Pentru activarea paginii web,
Vă rugăm să luați legătura cu administratorul.

×
Meniu

ELABORAREA PROGRAMULUI DE REVITALIZARE URBANĂ A ORAȘULUI REZINA


Agenția de Dezvoltare Regională Centru a organizat în perioada 26.04.2019- 13.05.2019 concurs pentru selectarea orașelor din RD Centru, care urmează să beneficieze de suport tehnic în elaborarea Programelor de Revitalizare Urbană în cadrul proiectului ,,Suport pentru administrația Republicii Moldova în implementarea Strategiei Naționale de Dezvoltare Regională pentru anii 2016-2020 prin dezvoltarea urbană integrată și sustenabilă”.Primăria or.Rezina a participat la concurs, în urma concursului organizat, la sediu Agenția de Dezvoltare Regională Centru au fost depuse 6 formulare completate pentru 6 orașe: Strășeni, Hîncești,Anenii Noi, Criuleni, Rezina și Nisporeni. În urma evaluării formularelor, au fost desemnate orașele Strășeni și Rezina drept orașe beneficiare de suport tehnic în elaborarea Programelor de Revitalizare Urbană, cu suportul programului polonez de cooperare pentru dezvoltare al Ministerului Afacerilor Externe al Republicii Poloneze.

Revitalizarea Urbană este ,,un proces de eliminare dintr-o stare de criză a zonelor urbane degradate, desfășurat în mod complex, prin acțiuni integrate teritorial și desfășurate de către administrațiile locale prin parteneriate locale, regionale, naționale eficiente în baza unui program de revitalizare”. În acest sens, revitalizarea urbană reprezintă o abordare complexă și inovatoare a problemelor, necesităților și potențialului local și presupune o gândire creativă cu privire la soluțiile pentru o zonă sau un oraș, ținând cont de faptul că fiecare cartier, zonă sau oraș are o identitate proprie specifică. Conceptul de RU vine în schimbarea paradigmei urbane privind modul de planificare, finanțare, dezvoltare și guvernare a orașelor, bazat pe necesitățile actuale și de perspectivă, pe specificul fiecărei zone în parte .
A fost inițiată elaborarea programului de Revitalizare Urbană a orașul Rezina :
Instituirea comitetului de coordonare , delimitate zonele or.Rezina, selectați indicatorii sociali , economici de mediu, spațial- funcționali și tehnici. În urma analizii aprofundate a fost selectată zona de Revitalizare Urbană – Scara Generațiilor.
La 11 octombrie , curent, a avut loc o vizită în teritoriu pe str.Păcii- o echipă din locuitori, sectorul civil, ONG-uri, instituții publice interesate de revitalizarea zonei din sectorul Scara Generațiilor. Conform analizei indicatorilor, aceasta este selectată drept zona, pentru care se va elabora, împreună cu locuitorii, un Program de Revitalizare Urbană.


Prima ședință a comisiei consultative în contextul elaborării Programului de Revitalizare Urbană

La data de 23 octombrie 2019, a avut loc prima ședință de constituire a Comisiei Consultative – activitate care face parte din suportul pe care îl acordă ADR Centru pentru localitățile din Republica Moldova în elaborarea Programului de Revitalizare Urbană. Acesta are loc în cadrul proiectului „Sprijinirea administrației publice din Republica Moldova în implementarea politicii regionale prin dezvoltarea urbană integrată și sustenabilă”, finanțat de Programul polonez de cooperare pentru dezvoltare al Ministerului Afacerilor Externe al Poloniei în cooperare cu Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului.
Comisia Consultativă reprezintă o echipă formată din reprezentanți ai sectorului civil, ONG-uri, instituții publice interesate și simpli locuitori ai orașului.
În cadrul ședinței s-a agreat crearea comisiei consultative în număr de 13 membri permanenți precum și un regulament provizoriu. De asemenea, s-a discutat despre conceptul de revitalizare urbană, rolul comisiei în acest proces și etapele parcurse pînă la moment în elaborarea Programului de revitalizare urbană. Locuitorii orașului au împărtășit problemele cu care se confruntă în zona unde locuiesc, manifestînd totodată interes față de Program și dorința de a schimba situația spre bine.
Pentru următoarea ședință, planificată pentru data de 30 octombrie 2019, s-a propus întocmirea unei liste a problemelor din zonă și a locațiilor care necesită interveniții de revitalizare în mod prioritar.
La momentul actual, elaborarea Programului de revitalizare urbană se află în desfășurare, iar finalizarea acestuia este preconizată pentru sfîrșitul anului curent.


II-a ședință a Comisiei Consultative în cadrul implementării suportului tehnic pentru elaborarea Programului de Revitalizare Urbană a orașului Rezina.
30 octombrie 2019,în incinta sălii festive ÎI,,Evelina Răducan”a fost organizată a II-a ședință a Comisiei Consultative a procesului de elaborare a Programului de Revitalizare Urbană a orașului Rezina.
În cadrul ședinței de astăzi, membrii Comisiei Consultative, au discutat despre problemele și necesitățile zonei de revitalizare.
Este de menționat faptul că, membrii Comisiei Consultative și-au îndeplinit cu brio tema de acasă, prezentând un set de probleme identificate cu locuitorii din zonă.


III-a ședință a Comisiei Consultative în cadrul implementării suportului tehnic pentru elaborarea Programului de Revitalizare Urbană a orașului Rezina.
06.11. 2019, în incinta primăriei din orașul Rezina, a fost organizată a III-a ședință a Comisiei Consultative a procesului de elaborare a Programului de Revitalizare Urbană a orașului Rezina.

În cadrul ședinței de astăzi, membrii Comisiei Consultative, au discutat despre topul problemelor și soluțiilor posibile ale zonei, formulând idei de proiecte de revitalizare urbană.
Este de apreciat implicarea membrilor Comisiei Consultative care și-au exprimat deschiderea de a acorda suportul necesar în implementarea proiectelor de revitalizare urbană și implicarea locuitorilor din zona de revitalizare.


Cu respect,

Simion Tatarov