Serviciile nu au fost achitate. Pentru activarea paginii web,
Vă rugăm să luați legătura cu administratorul.

×
Meniu

Anunţ

Primăria or. Rezina anunţă, concurs pentru ocuparea funcţiilor publice vacante de :

– specialist în problemele juridice, perioadă determinată;

– specialist în domeniul cultură, tineret și sport.

– specialist în relații funciare, perioadă determinată.

Data desfăşurării concursului se stabileşte la 06 septembrie 2019.

Scopul şi sarcinile de bază ale funcţiilor publice vacante – conform fişei postului

Condiţiile de participare la concurs:

-deţine cetăţenia Republicii Moldova;

-posedă limba română şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriu;

– capacitate deplină de exerciţiu;

-nu a împlinit vârsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vârstă;

-este aptă, din punct de vedere a sănătăţii conform certificatului medical;

-are studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă respectivă funcţiei;

-nu are antecente penale nestinse;

-nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate.

Documentele ce urmează a fi prezentate:

Candidaţii în termenul indicat mai sus depun personal dosarul de concurs care conţine:

-formularul de participare

-copia buletinului de identitate

-copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare

-copia carnetului de muncă

-certificatul medical

-cazierul juridic.

Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor.

Bibliografia: Constituţia Republicii Moldova ; Legea cu privire la administraţia publică locală, nr. 436-XVI din 28.12.2006 ; Legea cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public, nr. 158-XVI din 04.07.2008 ; Legea privind Codul de conduită a funcţionarului public, nr. 25-XVI din 22.02.2008 ; Codul Civil, de procedură civilă, Fiscal, Codul Funciar, Codul Muncii, legislația în domeniul relații funciare, relații cultură, tineret și sport în raport cu administrația publică locală.

 

Termenul de depunere a documentelor – pînă la 05 septembrie 2019 ora 17.00

Numărul de telefon, persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi de primirea documentelor – 0(254) 21648, secretarul consiliului orășenesc Rezina, 025422844 anticamera primăriei.