Serviciile nu au fost achitate. Pentru activarea paginii web,
Vă rugăm să luați legătura cu administratorul.

×
Meniu

ANUNȚ

Primăria or.Rezina anunţă desfăşurarea licitaţiei de vânzare, locaţiune a bunurilor imobile, mobile proprietate publică:
La licitație cu strigare de vânzare.
Licitaţia va avea loc pe data de 23.07.2019, ora 10.00, în incinta primăriei or.Rezina, str.27 August, 1, bir.316, tel.254-2-28-44, 254-2-24-44. Persoanele fizice şi juridice din Republica Moldova, străine, apatrizii, cel tîrziu cu o zi înainte de începerea licitaţiei (22.07.2019) pînă la 17.00, prezintă secretarului comisiei de licitaţie cererea şi documentele care certifică identitatea participantului, actele care confirmă achitarea acontului în sumă de 10% din preţul iniţial şi taxa de participare în mărime de 1600 lei (persoanele fizice) şi 2000 lei (persoanele juridice).