Serviciile nu au fost achitate. Pentru activarea paginii web,
Vă rugăm să luați legătura cu administratorul.

×
Meniu

22 APRILIE – ZIUA PĂMÂNTULUI

22 APRILIE – ZIUA PĂMÂNTULUI, în orașul Rezina această zi a fost marcată, pentru a aduce în atenţia oamenilor pericolul catastrofelor ecologice şi necesitatea prevenirii consecinţelor ireversibile ale activităţii omului, care pun în pericol însăşi existenţa omului pe Pământ.
Scopul acţiunilor desfăşurate în această zi în orașul Rezina a fost transformarea problematicii ecologice în parte integrantă a educaţiei şi culturii, dezvoltând durabil, inteligent, integrat și participativ localitățile de pe ambele maluri ale Nistrului, ca responsabilitate a fiecărui cetățean pentru ca Viața să Trăiască.
Primul eveniment din această zi a fost masa rotundă dedicată zilei pământului, care a început cu cuvântul de salut al domnilor: Simion Tatarov primar de Rezina, Victor Trofimenco, director Centru probleme socio-ecologice ”Путник” și Valeriu Rusu, director AO ADR ”Habitat”, partenerii proiectului: ”Prin sinergie, turism și ecologie la o încredere durabilă între comunitățile de pe ambele maluri ale Nistrului”.
Valeriu Rusu, director AO ADR ”Habitat”, s-a referit la importanța marcării Zilei Pământului cu acțiuni pentru mediu pentru redresarea situației ecologice de pe Tera și a abordat detaliat cum să fie promovate și implementate ISO 14000, sisteme de management al mediului, în Republica Moldova. Participanții la eveniment – s-au implicat activ în chestiunile din agendă, venind cu diverse constatări, opinii, sugestii privind sporirea rolului fiecărui cetățean pentru asigurarea unui mediu curat în ecosistemele din bazinul fluviului Nistru, și s-au declarat promotori ai standardelor ISO deoarece acestea aduc beneficii pentru toți!
După masa rotundă cetățenii de pe ambele maluri ale Nistrului or. Rezina și localitatea Tiraspolul Nou au sădit Aleea Încrederii pe ambele părți ale scării ”Speranțelor și generațiilor” cu 247 trepte, care duce din centrul orașului Rezina spre fluviu.
Activitățile fac parte din proiectul: ”Prin sinergie, turism și ecologie la o încredere durabilă între comunitățile de pe ambele maluri ale Nistrului”, care se implementează de AO ADR ”Habitat”, în parteneriat cu Primăria or. Rezina, Săptămânalul regional ”Cuvântul”, Comitetul de cartier ”Cartierul Vierde” și Gospodăria Comunal Locativă în cadrul Proiectului ”Acces pentru succes: parteneriate pentru dezvoltare durabilă comunitară” finanțat de Uniunea Europeană în cadrul programului ”Susținerea măsurilor de promovare a încrederii” și cofinanțat de Ministerul Afacerilor Externe al Poloniei în cadrul programului polonez de cooperare pentru dezvoltare – Asistența Poloniei.