×
Meniu

Ședința extraordinară pentru vineri, 19 aprilie 2019, cu începutul de la 10.00

Dispoziția nr.51, din 16 aprilie 2019 ,,Cu privire la convocarea consiliului orășenesc Rezina în ședință extraordinară” În temeiul art.16 alin.(1), alin.(5), art.32 alin. (1) ale Legii R.Moldova privind administrația publică locală nr.436-XVI din 28.12.2006,
DISPUN:
Se convoacă consiliu orășenesc Rezina în ședința extraordinară pentru vineri, 19 aprilie 2019, cu începutul de la 10.00, în sala de ședințe a primăriei orașului.