×
Meniu

Anunț


Dispoziția nr.194, nr.195 din 03 decembrie 2018 ,,Cu privire la convocarea consiliului orășenesc Rezina în ședință ordinară” În temeiul art.16 alin.(1), alin.(5), art.32 alin. (1) ale Legii R.Moldova privind administrația publică locală nr.436-XVI din 28.12.2006, 
DISPUN:
Se convoacă consiliu orășenesc Rezina în ședința ordinară pentru sâmbătă, 8 decembrie 2018, cu începutul de la 10.30, în sala de ședințe a primăriei orașului.