×
Meniu

ANUNȚ

Primăria or.Rezina anunţă desfăşurarea licitaţiei de vînzare, locaţiune a bunurilor imobile, mobile proprietate publică, la licitație cu strigare. Licitaţia va avea loc pe data de 20.11.2018, ora 10.00, în incinta primăriei or.Rezina, str.27 August, 1, bir.316, tel.254-2-30-05, 254-2-24-44. Persoanele fizice şi juridice din Republica Moldova, străine, apatrizii, cel tîrziu cu o zi înainte de începerea licitaţiei (19.11.2018) pînă la 17.00, prezintă secretarului comisiei de licitaţie cererea şi documentele care certifică identitatea participantului, actele care confirmă achitarea acontului în sumă de 10% din preţul iniţial şi taxa de participare în mărime de 1600 lei (persoanele fizice) şi 2000 lei (persoanele juridice).